Historia

Historia szkoły

W roku 1991 przy Studium Nauczycielskim w Białej Podlaskiej utworzono pierwsze klasy licealne, które były zaczątkiem dla IV Liceum Ogólnokształcącego.

Tak właśnie rozpoczyna się historia naszej szkoły. Pierwszym dyrektorem liceum był mgr Romuald Jarocki. Wraz z dniem 1 września 1992 roku stanowisko dyrektora szkoły objął mgr Waldemar Mazur. Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Białej Podlaskiej od września 2011 roku należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, a dyrektorem jest mgr Stanisław Romanowski.

Od chwili powstania nasze liceum cały czas się rozwija. IV LO jest placówką wyjątkową, nie bez kozery nazywaną w mieście kuźnią artystycznych talentów. Należy do elitarnej grupy 30 jednostek w kraju, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych – SSA. Jest również członkiem Towarzystwa Szkół Staszicowskich.

W szkole pracuje wyspecjalizowana kadra pedagogiczna, która potrafi wyzwolić w uczniach ambicję i rozwinąć zainteresowania. Praca młodzieży w kołach przedmiotowych procentujące udziałem w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach.

Dużą popularnością cieszą się klasy: humanistyczna, lingwistyczna, językowa, biologiczno-chemiczna, matematyczno-fizyczna. Szkoła od samego początku postawiła na rozwój języków obcych. Uczniowie mają do wyboru rosyjski, angielski, niemiecki, francuski. Warto podkreślić, że tylko u nas prowadzone są zajęcia z języka hiszpańskiego.

Młodzież bierze udział w przedsięwzięciach popularyzujących nasze liceum. Należy tu wspomnieć o chórze „Camerata”, orkiestrze dętej i grupie teatralnej „Tsunami”. Rozgłos szkole przynosi również klub sportowy „IFLO” i działający prężnie Klub Wolontariusza, którego członkowie biorą udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Dzięki takim innowacjom pedagogicznym jak tworzenie klas autorskich, zostaliśmy przyjęci do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Od roku 2001 w IV LO narodziła się idea „Stasionaliów” czyli imprezy kulturalnej mającej na celu integrację uczniów i rozwój ich kreatywności. „Stasionalia” wyróżniają naszą placówkę spośród innych liceów i są zgodne z zasadą „uczyć bawiąc”.

W mieście „Staszic” postrzegany jest jako szkoła twórcza, w której panuje miła atmosfera, pozwalająca na poszerzanie horyzontów wiedzy i poznawanie źródeł kultury.

Dodaj komentarz

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO