Harmonogram zebrań

08.09.2021 r.
Spotkanie z rodzicami uczniów kl. I
godz. 16:00–spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły, pedagogiem i spotkania z wychowawcami klas I.
Posiedzenie Rady Rodziców–zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

28.09.2021 r.
Spotkanie z rodzicami klas III i II /online/. Informacje dot. roku szkolnego 2021/2022. Procedury maturalne –klasy III po gimnazjum. 

04. 11. 2021 r.
Spotkanie z rodzicami –informacja o ocenach; wykład dla rodziców.

01.02.2022 r.
Zebranie informacyjne dla rodziców.

05.04.2022 r. 
Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów wszystkich klas. Poinformowanie rodziców uczniów klas trzecich o zagrożeniach oceną niedostateczną.

31.05.2022 r.
Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich pp. Poinformowanie uczniów i rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną.

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO