Sympozja TSS

TOWARZYSTWO SZKÓŁ STASZICOWSKICH I OGÓLNOPOLSKI KLUB SZKÓŁ STASZICOWSKICH

Klub Szkół Staszicowskich powstał od 1987 roku. Od 1990 działał w ramach stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Szkół Staszicowskich-TPSS. Od października 2012 roku ( spotkanie Zarządu Głównego w Radomsku), stowarzyszenie działa pod nazwą Towarzystwo Szkół Staszicowskich- TSS.
Główna siedziba klubu mieści się w Stąporkowie, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica.

Prezydium Zarządu Głównego na lata 2012-2016:
– prezes
– mgr Bronisław Bury ( Stąporków)
wiceprezesi – mgr inż. Lesław Tarasek ( Grybów), mgr Mariusz Pęza ( Białystok), mgr inż. Stanisława Ciszyńska ( Kościelec)
członkowie prezydium – mgr Beata Baszczyńska – Misztal (Zgierz, Przedstawiciel Rady Dyrektorów), mgr Józef Olejniczak (Piła, dyrektor Muzeum Stanisława Staszica)

Przedstawicielem naszej szkoły w TSS jest:
dyrektor– mgr Stanisław Romanowski
wicedyrektorzy – mgr Aleksandra Dopierała, mgr Krzysztof Ulita
członkowie klubu – mgr Beata Kuzko, mgr Renata Maj

Towarzystwo Szkół Staszicowskich skupia 44 szkoły ponadgimnazjalne im. Stanisława Staszica na terenie całej Polski. Jego celem jest organizowanie szeroko pojętej współpracy i wzajemnej pomocy szkół klubowych dla osiągania przez te placówki oczekiwanych przez społeczeństwo efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Zgodnie z założeniami klubu nasza szkoła podjęła tego typu działania i kontynuuje je co roku poprzez:
– konkurs Staszicowski dla klas pierwszych
– wycieczka szlakiem Stanisława Staszica
– uczestnictwo w spotkaniach ZG TSS ( trzy razy w roku)
– przyznawanie medalu Mistrza Postawy Staszicowskiej
– udział w Sympozjum Staszicowskim i Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce.
Spotkania ZG TSS odbywają się trzy razy w roku: I-październik lub listopad, II-styczeń lub luty, w zależności od terminów ferii w poszczególnych województwach, III- czerwiec, Sympozjum Staszicowskie. Zebrania organizowane są w różnych siedzibach na terenie Polski, na zaproszenie zrzeszonych w klubie szkół. Dotyczą one twórczej i otwartej dyskusji pedagogicznej. Służą również wymianie doświadczeń i popularyzowaniu indywidualnych osiągnięć. Głównym celem spotkań zarządu jest ustalenie przebiegu Sympozjum Staszicowskiego i Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce.
Sympozjum Staszicowskie odbywa się co roku w innej szkole, która na każdym pierwszym w roku spotkaniu zarządu, zaprasza członków klubu do swojej placówki. Podczas tego ważnego spotkania odbywa się ogólnopolski konkurs wiedzy o Stanisławie Staszicu, jak również sesje naukowo – regionalne, ustalone odpowiednio wcześniej na spotkaniach zarządu. Od 1994 roku ZSO nr 4 IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej należy do Towarzystwa Szkół Staszicowskich. Jej uprawomocnionym przedstawicielem była p. Elżbieta Reszotnik, a obecnie, od sześciu lat, p. Beata Kuzko. Nasza szkoła jest wytypowana do Zarządu Głównego TSS, obok innych przedstawicieli szkół z: Białegostoku, Ciechocinka, Gąbina, Grybowa, Kościelca, Kutna, Nowego Targu, Opoczna, Piły, Radomska, Siedlec, Stąporkowa, Zgierza.

SYMPOZJA STASZICOWSKIE

1987 – Stąporków
1988 – Małkinia
1989 – Brzeg
1990 – Siedlce
1991 – Piła
1994 – Miętne
1995 – Miętne
1996 – Kamień Pomorski
1997 – Kłanino
1998 – Parczew
1999 – Słupsk
2000 – Krajanka
2001 – Grybów
2002 – Parczew
2003 – Ciechocinek
2004 – Włoszczowa
2005 – Biała Podlaska
2006 – Szamotuły
2007 – Warszawa
2008 – Zgierz
2009 – Miętne
2010 – Kościelec
2011 – Pińczów
2012 – Stąporków
2013 – Nowy Targ
2014 – Grybów

Sympozjum w Białej Podlaskiej

W dniach 9-10 listopada nasza szkoła organizowała Sympozjum Staszicowskie pt. „Stanisław Staszic – jego życie i działalność”.
Sesja naukowa organizowana była z okazji 250-lecia urodzin patrona naszej szkoły. Gościliśmy nauczycieli i młodzież szkół z Białegostoku, Ciechanowa, Warszawy, Parczewa, Radomia i Siedlec. Należą one do Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich okręgu warszawskiego. Prezesem TPSS jest pan Bronisław Bury, okręgiem zaś kieruje pani Barbara Stasieczek – dyr. Zespołu Szkół nr 10 im. St. Staszica w Warszawie.

Publika na sympozjumSympozjum rozpoczął dyr. IV LO im. St. Staszica Waldemar Mazur.

Przemawia Waldemar Mazur

Kolejnymi prelegentami byli:

Romuald Jarocki, emerytowany dyrektor Studium Nauczycielskiego im. Stanisława Staszica – „Działalność oświatowa Stanisława Staszica”

Przemawia Romuald Jarocki

Józef Olejniczak, dyrektor Muzeum Stanisława Staszica w Pile – „Staszic w kilku odsłonach”

Przemawia Józef Olejniczak

Tomasz Demidowicz, pracownik naukowy AWF w Białej Podlaskiej – „Stanisław Staszic, ojciec taternictwa, odkrywca gór”

Przemawia Tomasz Demidowicz

Jan Kraciuk, uczeń IV LO – „Postawa staszicowska – wzór czy relikt przeszłości?”

Przemawia Jan Kraciuk

Janusz Panasiewicz, sekretarz Stowarzyszenia Miłośników Towarzystwa Rolniczego Hrubieszów – „Pierwsze lata istnienia TRH”

Przemawia Janusz Panasiewicz

ks. Prałat Mieczysław Lipniacki,„Kapłaństwo Stanisława Staszica”

Przemawia ks. Prałat Mieczysław Lipniacki

Kolejnym punktem programu była dyskusja, w którj głos zabrali zaproszeni goście:

Przemawia jeden z gości

Sympozjum połączone było ze szkolnymi uroczystościami z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz Ślubowania klas pierwszych.

Ślubowanie klas pierwszych

Dodaj komentarz

Współpracujemy:

Warto zobaczyć: 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO