LOGI.KOM

Podsumowanie projektu

12 czerwca uczniowie klasy I a i II a brali udział w podsumowaniu projektu „Logi.kom. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki dobrego komunikowania’. W jego ramach do naszej szkoły przez kilka miesięcy na wykłady i warsztaty przyjeżdżali naukowcy z UMCS. Ukoronowaniem projektu była debata, której tematem był: „Język, tradycja,kultura – dzieli czy łączy?” Debata odbyła się w auli Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, współuczestnikami dyskusji byli studenci. Debatę oceniali naukowcy wydziału humanistycznego UMCS. Następnie nasza młodzież wzięła udział w niezwykłej lekcji historii, która miała miejsce w Kaplicy Św. Trójcy Lublinie.

Koordynatorem i pomysłodawcą całego projektu była pani Beata Samojluk, pomocy w przeprowadzeniu projektu udzielił pan Jarosław Darczuk.

AKTUALNOŚCI

Najbliższe zajęcia – Gr. VII i VIII: 14 V 2019 r. godz. 13:45

 

Wydział Humanistyczny oraz Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

realizuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się.

Trwa rekrutacja. Informacje s. 66 – p. Beata Samojluk

https://www.umcs.pl/pl/rekrutacja,12947.htm

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer umowy:  POWR.03.01.00-00-EF22/16 z dnia 12.01.2017 r.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych, związanych z logiką i heurystyką, poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem poprzez udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego w fakultatywnych zajęciach z zakresu edukacji filozoficznej realizowanych w formie kursów edukacyjnych.

 

W ramach projektu odbędą się  zajęcia fakultatywne  z zakresu edukacji filozoficznej w formie kursu edukacyjnego realizowane w pięciu modułach tworzących ciąg wzajemnie uzupełniających się zagadnień logiczno-heurystycznych oraz komunikacyjno-retorycznych.

„LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się”

 

Wykładowcy w Projekcie

 

Moduły Prowadzący
MODUŁ 1: Dlaczego tak twierdzisz? dr hab. Jacek Gurczyński

 

gurczynski.j@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

MODUŁ 2: Co to znaczy? – czyli o jasności i precyzji w komunikacji językowej

 

prof. dr hab.  Zbysław Muszyński

 

zmuszyn@bacon.umcs.lublin.pl

MODUŁ 3: Jak doszedłeś do tego wniosku? –
moduł aporii logicznych, heurystyk i podejmowania decyzji
dr Marcin Trybulec

 

marcin.trybulec@poczta.umcs.lublin.pl

MODUŁ 4: Perswazyjność w wypowiedziach oficjalnych i prywatnych dr hab. Mirosław Ryszkiewicz

 

miroslaw.ryszkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl

 

dr Anna Tryksza

 

a.tryksza@poczta.umcs.lublin.pl

 

MODUŁ 5: Spróbujmy się dogadać…,
czyli o potrzebie dobrej komunikacji i pożytkach z tego płynących
dr hab. Piotr Krzyżanowski

 

piotr.krzyzanowski@poczta.umcs.lublin.pl

 

Dodatkowo potrzebuję dopisania tam pod spodem:
Opiekunowie projektu: Beata Samojluk, Jarosław Darczuk

Okres realizacji projektu:
od 01.08.2017 do 30.06.2019

Wartość projektu:
90 493,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
76 268,13 PLN

Współpracujemy:

Warto zobaczyć: 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO