Mistrz

Lista uczniów, którzy otrzymali tytuł Mistrza Postawy Staszicowskiej
1. Dagmara Kwiecińska IV a 2001/2002
2. Piotr Jarosiewicz IV d 2002/2003
3. Natalia Walczak IV d 2003/2004
4. Dorota Antonowicz III d 2004/2005
5. Sylwia Pilarska III a 2005/2006
6. Diana Wodnicka III d 2006/2007
7. Monika Ruszczyk III a 2007/2008
8. Marta Franczuk III a 2008/2009
9. Karolina Miszczuk III d 2009/2010
10. Paulina Szarek III a oraz Tomasz Ciemlicki III c 2010/2011
11. Vanessa Koczkodon III b 2011/2012
12. Hubert Paszkiewicz III a 2012/2013
13. Robert Harasimiuk III c oraz Mateusz Kozak III c 2013/2014
14.  Mateusz Sakwiński IIIe 2014/2015
15. Zuzanna Pikacz III c 2015/2016
16. Katarzyna Gdula III e oraz Paweł Jurczak III a 2016/2017
17. Daria Szkodzińska III a 2017/2018
18.  Mateusz Boczyło III a 2018/2019
19. Aleksandra Daczkowska III a 2019/2020
20. Izabela Czapska III a 2020/2021
21. Cezary Arseniuk 3ag, Kinga Biernacka 3cg

REGULAMIN KONKURSU MISTRZ POSTAWY STASZICOWSKIEJ

(wydanie III, poprawione) Biała Podlaska 2018 r.

 1. UWAGI WSTĘPNE

Pomysłodawcą konkursu jest uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej, Dagmara Kwiecińska, która w roku szkolnym 1998/99 uczestnicząc w Ogólnopolskim Konkursie pt. Stanisław Staszic i jego epoka pisała:

(…) aby upowszechniać postawę Staszicowską należałoby organizować konkursy.

Polegałyby one na tym, że uczniowie odpowiadaliby na pytania o życiu Stanisława Staszica. Byłyby różne stopnie trudności. W dalszych etapach uczeń musiałby wykazać się społecznie. Osoba, która zda pomyślnie wszystkie egzaminy powinna zdobyć tytuł „Mistrza Postawy Staszicowskiej”.

(Fragment pracy pt. Postawa Staszicowska — wzór czy relikt przeszłości.)

Pomysł był konsultowany w gronie uczniów oraz nauczycieli Zespołu Humanistycznego, a następnie uzyskał akceptację Rady Pedagogicznej. Tym samym uznano, że należy wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i nauczycieli, pragnąc upowszechniać zalety i zdolności naszego patrona — Stanisława Staszica. Był on osobą:

 • wszechstronnie wykształconą
 • potrafił łączyć teorię z praktyką
 • był człowiekiem nieprzeciętnym, ciągle poszukującym i doskonalącym swoje umiejętności
 • był osobą „czynu, a nie deklaracji”
 • znany był ze swojej pracowitości i przedsiębiorczości
 • swoją solidnością i zaangażowaniem w pracy na rzecz innych, wyróżniał się na tle innych
 • był zawsze skromny, nie wahający się przedstawiać swoje odmienne poglądy opinii publicznej
 • skutecznie walczył o dobro wszystkich ludzi
 • był patriotą, który los swój powiązał z ojczyzną
 • W roku szkolnym 2001/2002 po raz pierwszy przyznano tytuł Mistrza Postawy Staszicowskiej. Nauczyciele zespołu humanistycznego zaproponowali Radzie Pedagogicznej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej kandydaturę autorki pomysłu Dagmarę Kwiecińską, uczennicę klasy IV a (Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 26 kwietnia 2002 roku).
 1. CELE KONKURSU
 • upowszechnianie postaci Stanisława Staszica, jego życia i twórczości
 • popularyzowanie wartości postawy Staszicowskiej wobec współczesnych problemów młodzieży, społeczeństwa i państwa
 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
 • wzbogacenie życia szkoły
 • podniesienie aktywności społecznej młodzieży na terenie szkoły i poza nią
 • wprowadzenie elementu rywalizacji wśród uczniów
 • dowartościowanie młodzieży
 1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Białej Podlaskiej.

 1. ORGANIZACJA KONKURSU

Konkurs przebiega pod hasłem Mistrz Postawy Staszicowskiej. Nagrodą jest przyznanie tytułu i medalu Mistarza Postawy Staszicowskiej.

Konkurs skierowany jest do uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej. Konkurs przebiega w pięciu etapach:

 • Wychowawcy klas pierwszych informują o konkursie na Mistrza Postawy Staszicowskie oraz zapoznają uczniów z regulaminem konkursu.
 • Przez okres nauki w szkole średniej uczniowie są oceniani pod kątem zbliżania się do postawy Mistrza – Stanisława Staszica. Ocenie podlega:
 • udział w konkursach Staszicowskich, stopień przygotowania do konkursu
 • udział w innych formach popularyzowania wiedzy o patronie
 • aktywność społeczna na rzecz szkoły i godne jej reprezentowanie
 • aktywność społeczna na rzecz środowiska lokalnego
 • właściwy stosunek do obowiązków szkolnych (uczeń uzyskuje przynajmniej oceny dostateczne z przedmiotów maturalnych i ma dobra frekwencję)
 • wyróżnianie się na tle społeczności uczniowskiej
 • kultura osobista, skromność, pracowitość, niezawodność
 • Nominowanym do nagrody może być uczeń klasy maturalnej. Nazwisko nominowanego ucznia (można zgłosić kilku), wraz z pisemnym uzasadnieniem swojego wyboru kandydata do medalu mają prawo przedstawić wszystkie organizacje i zespoły przedmiotowe oraz wychowawca danej klasy maturalnej. Zgłoszenie nazwisk osób nominowanych do konkursu Mistrza Postawy Staszicowskiej powinno odbyć się najpóźniej dzień przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną zakończenia roku szkolnego klas maturalnych. Nominacje składane są do nauczyciela koordynującego konkurs.
 • Po wnikliwym zapoznaniu z opiniami o nominowanych, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne IV LO, w wyniku głosowania na Radzie Pedagogicznej – poprzedzającej zakończenie roku szkolnego klas trzecich – podejmują decyzję
  o przyznaniu nagrody.
 • Oficjalne ogłoszenie wyniku konkursu oraz uroczyste wręczenie medalu Mistrza Postawy Staszicowskiej odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego klas maturalnych.

Regulamin konkursu został poprawiony i zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 11 września 2018 r.

Dodaj komentarz

Współpracujemy:

Warto zobaczyć: 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO