Konkurs plastyczny „DZIWNY JEST TEN ŚWIAT”

Szanowni Państwo,

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej ogłasza

III EDYCJĘ KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „DZIWNY JEST TEN ŚWIAT” i zaprasza Państwa uczniów do udziału.

 Zwracamy się do Państwa z propozycją konkursu plastycznego,  adresowanego do uczniów z terenu województwa lubelskiego, którzy obecnie uczęszczają do klas ósmych szkoły podstawowej .

Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych i wrażliwości artystycznej młodych twórców, pobudzanie ich wyobraźni plastycznej i kreatywności, a przede wszystkim stworzenie możliwości szerszego zaprezentowania ich talentów.

Tematem wiodącym konkursu jest treść piosenki Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”.

Prosimy o przesyłanie prac na adres szkoły do 15 marca 2021.

Pozostałe informacje dotyczące warunków udziału i terminów są zawarte w regulaminie konkursu.

Honorowy Patronat:

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

III EDYCJA  „DZIWNY JEST TEN ŚWIAT”

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem III edycji konkursu plastycznego im. Stanisława Staszica,  „Dziwny jest ten świat” jest

 IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej.

    2. CELE KONKURSU 

  • Rozwijanie zdolności plastycznych i wrażliwości artystycznej młodzieży.
  • Pobudzanie wyobraźni plastycznej i kreatywności adresatów konkursu.
  • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży.
  • Promocja młodych talentów artystycznych.

3. TEMAT 

Tematem wiodącym III edycji konkursu jest treść piosenki Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat” (ZAŁĄCZNIK NR 1). Konkurs polega na samodzielnym, plastycznym zobrazowaniu tekstu piosenki (swobodna interpretacja plastyczna).

4. UCZESTNICTWO

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych działających na terenie województwa lubelskiego. Konkurs adresowany jest do młodzieży z VIII klas szkół podstawowych. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Zgłoszenie projektu jest bezpłatne.

5. TERMIN ZGŁOSZENIA PRAC PLASTYCZNYCH 

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia: 12.03.2021 r.          

na adres szkoły: IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
ul. Akademicka 8 21-500 Biała Podlaska (sekretariat liceum)

Informacje pod nr. tel. 83 341-67-81 

6. ZASADY KONKURSU 

1) Zadaniem konkursowym jest wykonanie samodzielnej i oryginalnej pracy plastycznej. Prace nie mogą naśladować wcześniej publikowanych dzieł artystycznych, powinny charakteryzować się pomysłowością i estetyką wykonania.

2) Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę plastyczną w formacie A3 wykonaną dowolną techniką płaską (rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, grafika itp.) Prace przestrzenne z użyciem kasz, makaronów itp. nie wezmą udziału w konkursie i będą dyskwalifikowane.

3) Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą dane kontaktowe:

  • imię i nazwisko autora
  • nazwę szkoły wraz z adresem i adresem mailowym oraz klasę
  • telefon i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieczytelne wypełnienie metryczki pracy plastycznej.

4) Zgłoszone do konkursu projekty zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez  Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej spośród pracowników Zespół        Szkół Ogólnokształcących  nr 4 w Białej Podlaskiej.

5) Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Dane osobowe    uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów i przyznania nagród. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie wizerunku w załączniku nr 2. Nadesłane prace     przechodzą na własność organizatorów i nie podlegają zwrotowi.

6) Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi w dniu 22.03.2021 r.

7) W dniu 22.03.2021 zostaną wysłane do szkół informacje o wynikach konkursu, a uczestnicy i opiekunowie zostaną powiadomieni o wynikach i dokładnym terminie wystawy pokonkursowej.

8) Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu i formie określonej przez organizatora, zgodnej z aktualnymi wymogami sanitarnymi w marcu lub kwietniu 2021 r.

7. NAGRODY

Powołana przez organizatora komisja konkursowa oceni prace według w/w kryteriów. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają negocjacjom. Zwycięzcy i laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a ich prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Załącznik nr 1

Dziwny jest ten świat

Czesław Niemen

Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek.

Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw, czasem aż wstyd przyznać się. A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak nożem.

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie! Nie! Nie! Nie! Przyszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie.

Autorzy utworu: GRABIE MAREK NATAN / HALAMA GRZEGORZ PIOTR / NIEMEN-WYDRZYCKI CZESLAW

 

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor IVLO