Profile

PLANOWANE KLASY
ROK SZKOLNY 2019/2020

ÓSMOKLASIŚCI

1A KLASA HUMANISTYCZNA:

Przedmioty w rozszerzeniu: j. polski, historia, WOS.

Język I – angielski, język II – do wyboru*.

 

1B KLASA JĘZYKOWA:

Przedmioty w rozszerzeniu: j. angielski, geografia
oraz do wyboru j. niemiecki lub j. rosyjski.

Język I – angielski, język II – niemiecki lub rosyjski.

 

1C KLASA MUZYCZNO – MEDIALNA:

przedmioty w rozszerzeniu: j.polski, j. angielski, geografia.

Przedmiot uzupełniający: edukacja medioznawcza

Język I – angielski, język II – do wyboru*.

 

1D KLASA PLASTYCZNO – GRAFICZNA:

Przedmioty w rozszerzeniu: j. angielski, historia sztuki, historia.

Przedmiot uzupełniający: grafika komputerowa

Język I – angielski, język II – do wyboru*.

 

1E KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA:

Przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia, matematyka.

Język I – angielski, język II – do wyboru*.

 

1F KLASA MATEMATYCZNO – FIZYCZNA:

Przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, fizyka
oraz do wyboru informatyka lub geografia.

Język I – angielski, język II – do wyboru*.

 

GIMNAZJALIŚCI

1AG KLASA HUMANISTYCZNO – JĘZYKOWA:

Grupa humanistyczna
Przedmioty w rozszerzeniu: j. polski, historia, WOS;
Język I – angielski, język II – francuski

Grupa językowa
Przedmioty w rozszerzeniu: j. angielski, j. niemiecki, geografia
Język I – angielski, język II – niemiecki

 

1BG KLASA MUZYCZNO – PLASTYCZNA:

Grupa muzyczna
Przedmioty w rozszerzeniu: j. polski, j. angielski, geografia;
Język I – angielski, język II – do wyboru**

Grupa plastyczna
Przedmioty w rozszerzeniu: historia sztuki, geografia. j. angielski
Język I – angielski, język II – do wyboru**

 

1CG KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA:

Przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia, matematyka.

Język I – angielski, język II – do wyboru**

 

1DG KLASA MATEMATYCZNO – FIZYCZNA:

Przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, fizyka
oraz  do wyboru informatyka lub j. angielski.

Przedmiot uzupełniający: geografia ekonomiczna.

Język I – angielski, język II – do wyboru**

 

W szkole organizowane są nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne z gry (klasy muzyczne) lub rysunku i malarstwa (klasy plastyczne). W każdej klasie językiem wiodącym jest angielski według stopnia zaawansowania.

*Drugi język w klasie IA, IC uczeń wybiera spośród j. francuskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, w klasach ID, IE, IF spośród j. francuskiego, j. hiszpańskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego.

** Drugi język w klasie 1bg, 1cg, 1dg uczeń wybiera spośród j. francuskiego, j. hiszpańskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego.

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły tel. 83 341 67 81
lub 341 67 82, tel. fax 83 343 50 71 .

Dodaj komentarz

Linki

https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialapodlaska/

Ligi przedmiotowe

Projekty

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO