Projekt „Droga ku przyszłości”

Gmina Miejska Biała Podlaska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą:

Nauczanie eksperymentalne w obiektach dydaktycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej – „Droga ku przyszłości”

  

Trwa realizacja projektu, którego celem  jest poprawa warunków edukacji i wzrost efektywności procesu kształcenia poprzez włączenie narzędzi wspomagających metodę eksperymentu i rozwoju kluczowych kompetencji w obszarach TiK, z uwzględnieniem rozwoju kreatywności, innowacyjności oraz umiejętności pracy zespołowej w Zespole Szkół nr 4 w Białej Podlaskiej.

W ramach projektu zostaną doposażone dwie pracowanie informatyczne oraz pracowania biologiczna: wyposażenie pracowni przedmiotowych w nowoczesny sprzęt, urządzenia i inne pomoce dydaktyczne wspierające prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Wszyscy uczniowie dzięki temu uzyskają możliwość i podstawę do dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia się przez całe życie oraz do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 350 015, 53 zł

Współpracujemy:

Warto zobaczyć: 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO