Konkurs Staszicowski

„Talent jest jak kawałek szlachetnego,
ale surowego metalu: dopiero pilna praca
go obrobi i wartość mu wielką nada.”

Stanisław Staszic

Od 1994 roku nasza szkoła należy do Towarzystwa Szkół Staszicowskich. Stanisław Staszic stawiał na niezwykle wysokim szczeblu wykształcenie młodych ludzi. Dlatego też, wedle upodobań, stowarzyszenie skupia ok. 54 szkoły na terenie całej Polski. Są to szkoły, kształcące do wykonywania zawodu, a także licea ogólnokształcące. Ich głównym celem jest popularyzowanie sylwetki Stanisława Staszica i postawy Staszicowskiej. W naszej szkole dokonuje się to m.in. poprzez konkurs Staszicowski dla klas pierwszych, w celu przybliżenia sylwetki patrona. Konkurs „Nasz Patron – Stanisław Staszic” odbywa się w naszej szkole co roku, w październiku, dla wszystkich klas pierwszych jednocześnie. Opiekun konkursu rozdaje wychowawcom materiały i regulamin, które są niezbędne do przygotowania się do tego przedsięwzięcia. Przez wrzesień, na podstawie specjalnie przygotowanej broszury o biografii Stanisława Staszica, młodzież zgłębia potrzebną wiedzę na temat patrona. Wychowawcy nadzorują przygotowania do konkursu na godzinach wychowawczych. W wyznaczonym i zatwierdzonym przez dyrektora terminie wszystkie klasy pierwsze piszą test sprawdzający znajomość sylwetki Stanisława Staszica. Koordynatorem konkursu była p. Elżbieta Reszotnik, nauczyciel historii. Obecnie organizacją konkursu zajmuje się p. Beata Kuzko, nauczyciel języka polskiego, po dokonaniu modyfikacji tego przedsięwzięcia i zgodnie z wymogami TSS. Przybliżając postać Stanisława Staszica młody człowiek ma mieć świadomość tego, że jego patron był wzorem pracowitości oraz sumienności, zatem warto go w tym naśladować. Uczniowie ZSO nr 4 IV LO im. Stanisława Staszica mogą przyjąć od swojego patrona otwartość, ciekawość poznania świata, a także nie zrażanie się w dążeniu do celu, podczas realizacji marzeń. W skład jury, sprawdzającego wyniki konkursu wchodzą dwie osoby z klas trzecich, wytypowane przez opiekuna konkursu i jego przewodniczący- p. Beata Kuzko. Najlepsze wyniki poszczególnych klas są podane na tablicy ogłoszeń, a rezultaty wszystkich uczniów są przekazane wychowawcom, którzy informują wychowanków o wynikach na godzinach wychowawczych. Trzy osoby z najlepszym wynikiem w klasie otrzymują cząstkową ocenę z historii- bardzo dobrą. Laureaci trzech najlepszych miejsc w szkole otrzymują nagrodę rzeczową i dyplom, wręczane przez dyrektora szkoły, podczas uroczystości Dnia Patrona Szkoły, połączonej z obchodami Święta Niepodległości. Osoba z najlepszym wynikiem w szkole bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie o Stanisławie Staszicu i jego epoce podczas Sympozjum Staszicowskiego, które odbywa się w czerwcu.

Broszura do konkursu staszicowskiego: BROSZURA

Laureaci najlepszych miejsc w konkursie 2016/2017:

I miejsce Różanowska Monika kl. I E
II miejsce Pietruczuk Przemysław kl. I E
III miejsce Boczyło Mateusz kl. I A

Laureaci najlepszych miejsc w konkursie 2015/2016:

I miejsce Sidorczuk Weronika kl. I B
II miejsce Białecka Adrianna kl. I A
III miejsce Lewczuk Agnieszka kl. I E

Dodaj komentarz

Współpracujemy:

Warto zobaczyć: 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO