Programy i projekty

Szkoła w chmurze Microsoft

 

Nasze liceum dołączyło do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft oraz ogólnoświatowej sieci Microsoft Schools.

Tytuł nadawany jest szkołom, które podjęły się procesu transformacji sposobu nauczania, który pozytywnie wpływa na wyniki uczniów.

Szkoła w Chmurze Microsoft to: 

  • Szkoła bazująca na technologii Microsoft np. Office 365, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami.
  • Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.
  • Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft to prestiżowe wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem Szkoła w Chmurze Microsoft. To również zaproszenie do światowych programów  takich jak:

  • Microsoft Innovative Expert Educator – globalnej sieci innowacyjnych nauczycieli – w naszej szkole posiada ten tytuł Magdalena Nowosielska
  • Showcase School czyli globalnej sieci innowacyjnych szkół

O programie: aka.ms/SzkolaMicrosoft

Microsoft w edukacji: https://www.microsoft.com/pl-pl/education

Stacja Kultury 2016

Stacje Kultury to jeden z najbardziej wyróżniających się plebiscytów dla szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, które w sposób szczególny zaangażowały się w życie kulturalne regionu
i działania na rzecz edukacji kulturalnej młodzieży. Celem konkursu jest wyróżnienie i pomoc w wypromowaniu szkół, które są miejscem przyjaznym dla inicjatyw kulturalnych, wspierają rozwój artystyczny swoich uczniów, tworzą klimat inspirujący dla działań twórczych oraz aktywnie włączają się w życie kulturalne.

Organizatorem Stacji Kultury 2016 jest Fundacja TEAM Teatrikon we współpracy z Centrum Spotkania Kultur, Fundacją Rozwoju Wolontariatu oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Spośród wszystkich zgłoszonych szkół jury, złożone z przedstawicieli organizatorów i organizacji pozarządowych współpracujących ze szkołami, wybrało 12, które zostały nomino­wane do tytułu Stacje Kultury 2016.

8 grudnia 2016 roku w Lublinie, odbyła się  gala podsumowująca plebiscyt, gdzie wyłoniono cztery z dwunastu nominowanych placówek oświatowych ubiegających się o ten prestiżowy tytuł.

Znaleźliśmy się w gronie nagrodzonych, które otrzymały w sumie najwięcej punktów w głosowa­niu internetowym i głosowaniu jury.

W uroczystości udział wzięła sześcioosobowa delegacja uczniów i nauczycieli z Panem Dyrektorem Stanisławem Romanowskim na czele.

 

Szkoła Odkrywców Talentów

Nasze liceum w roku szkolnym 2010/11 zostało wpisane na listę Szkół Odkrywców Talentów. Czujemy się zobowiązani aby kontynuować działania mające na celu wspieranie naszych uczniów w rozwijaniu ich talentów i pomóc im w odkrywaniu ich uzdolnień.
Dnia 21 marca 2012 w ramach obchodów Dnia Talentów w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o kulturze krajów, w których mówi się w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim. Pytania zostały opracowane przez zespół przedmiotowy nauczycieli języków obcych a następnie na drugiej godzinie lekcyjnej uczniowie klas pierwszych i drugich, w liczbie 226, udzielali odpowiedzi na pytania konkursowe.
Po sprawdzeniu prac komisja złożona z nauczycieli języków obcych wyłoniła zwycięzców. Zostali nimi: Małgorzata Pietruczuk z klasy 2a i Radosław Kaźmieruk z klasy 2b (91%), drugie miejsce zajął Konrad Stefaniuk z klasy 2b (90% ) a trzecie miejsce Karol Najdyhor z klasy 1f (88% ). Najlepsza klasa okazała się klasa 2d (78%) a najsłabszy wynik uzyskała klasa 2f (57%).Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
Oprócz tego w tym dniu w ramach corocznego konkursu klas drugich ( „Stasionalia” ) miała miejsce prezentacja klasy 2c, zatytułowana „Stach Model”. Przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy 2c spotkało się z wielkim zainteresowaniem uczniów i nauczycieli.
„Stasionalia ” to konkurs na prezentację klasy, bardzo popularny wśród uczniów i w obrębie całego miasta. Jego idea została zapoczątkowana przez p. Renatę Maj, ówczesnego opiekuna Samorządu Uczniowskiego, w 2001r. Opracowała ona regulamin konkursu, modernizowany i doskonalony później przez kolejnego opiekuna SU p. Monikę Karmasz. Obecnie działania związane z konkursem pilotuje p. Anna Wojtiuk aktualny opiekun SU. Głównym celem zapoczątkowania tej formy aktywności, było zwiększenie integracji klas i twórczego zaangażowania uczniów w życie szkoły, propagowanie idei staszicowskich. Poza tym przygotowując swoje „Stasionalia” uczniowie uczą się planowania działań, poszukiwania sponsorów, odpowiedzialności, negocjacji i innych umiejętności interpersonalnych.

Dobre praktyki

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami dobrych praktyk realizowanych w Naszej szkole.

Klasy plastyczne

Klasy muzyczne

MATEMATYKA – powtórka przed maturą kure e-learningowy

Stasionalia

Odkrywamy talenty

Studentki wraz z uczniami Nasza szkoła została uznana za miejsce odkrywania talentów. Ministerstwo edukacji Narodowej i redakcja „Super Expressu” w ten sposób docenia i promuje szkoły, które w ciekawy sposób rozwijają talent swoich uczniów. W naszej szkole uczniowe mogą rozwijać się w wielu dziedzinach: artystycznych, aktywności obywatelskiej lub wolontariatu, przdmiotowych czy sportowych. Tablica upamiętniająca nadanie tytułu „Szkoła Odkrywców Talentów” została powieszona obok sekretariatu. zobacz więcej na stronie MEN

Dodaj komentarz

Współpracujemy:

Warto zobaczyć: 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO