Harmonogram

Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego

na rok szkolny 2022/2023

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
    z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 16 maja 2022r. do 24 czerwca 2022r.

  • Dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym.
    Uzupełnienie wniosku o poświadczone za zgodność z oryginałem, kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

od 24 czerwca 2022r. do 14 lipca 2022r.

  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

22 lipca 2022r., godz. 800.

  • Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej I stopnia:

od 16 maja 2022r. do 26 lipca 2022r.

  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

od 22 lipca 2022r.  do 28 lipca 2022r. godz. 1500.

  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

29 lipca 2022r. godz. 800.

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO