Harmonogram

Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego 

na rok szkolny 2024/2025

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
    z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 20 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.

  1. Dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym.
    Uzupełnienie wniosku o poświadczone za zgodność z oryginałem, kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

od 28 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r.

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

15 lipca 2024 r., godz. 1000.

  1. Potwierdzenie woli podjęcia nauki  poprzez dostarczenie  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

od 15 lipca 2024 r. od godz. 12.00 do 18 lipca 2024 r. do godz. 1200.

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

19 lipca 2024 r. godz. 1000.

Link do strony Naboru :

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/

Współpracujemy:

Warto zobaczyć: 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO