Rodzice

Informacje dotyczące matury:

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024: link

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku: link

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024: link

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2024 roku: link

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2024 r.: link

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku: link

Stres-egzaminacyjny-NARZEDZIOWNIK

Stres-egzaminacyjny-PORADNIK-DLA-RODZICOW

Zgłoszenie e-Deklaracji

Deklaracja do: Egzamin maturalny – Maj 2024   do 2 października 2023 r. 

Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający może wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: https://ziu.gov.pl/login. Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub dyrektora OKE albo przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji znajduje się w dokumencie CKE na stronie 37 TUTAJ.  

Źródło informacji:  oke.krakow.pl

Przydział klas:

Wychowawcy klas – rok szkolny 2023/2024

Klasa 1A               Jarosław Darczuk

Klasa 1B               Agnieszka Potocka

Klasa 1C               Bożena Kłoczewska

Klasa 1D               Joanna Ostrowska

Klasa 1E               Krzysztof Oleksiuk

Klasa 1F               Katarzyna Kulicka

Klasa 1G              Sylwia Kryńska-Kawka

Klasa 1H               Marek Duda

Klasa 2A               Monika Lenz

Klasa 2B               Adrianna Rogalska

Klasa 2C               Beata Kuzko

Klasa 2D               Andżelika Sygnecka – Garbacik

Klasa 2E               Katarzyna Michałowska – Weiner

Klasa 2F               Paweł Gawrysiuk

Klasa 2G              Małgorzata Bierczyńska – Osuch

Klasa 2H               Aleksandra Michaluk

Klasa 3A               Justyna Kaliszewska-Łodyga

Klasa 3B               Aneta Pszczoła-Dołęzka

Klasa 3C               Justyna Lipka

Klasa 3D               Marcin Lenz

Klasa 3E               Małgorzata Górak

Klasa 3F               Sebastian Biesiada

Klasa 4A               Mariusz Gromadzki

Klasa 4B               Barbara Konieczna

Klasa 4C               Izabela Semeniuk

Klasa 4D               Elżbieta Centkowska

Klasa 4E               Bożena Kowalewska

Klasa 4F               Ireneusz Litwiniuk (za Monikę Karmasz)

Wpłaty  z tytułu

  • duplikatu legitymacji szkolnej
  • duplikatu świadectwa szkolnego
  • opłat za obiady

można dokonywać na rachunek bankowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8
numer konta:  91 1020 1260 0000 0102 0159 2419

 
 

Dodaj komentarz

Współpracujemy:

Warto zobaczyć: 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO