Profile

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji  
j. polski, matematyka, historia,
wiedza o społeczeństwie;
IA
KLASA HUMANISTYCZNA
Przedmioty w rozszerzeniu:
j. polski, historia,
wiedza o społeczeństwie

Przedmiot dodatkowy:
podstawy prawa

Język I – angielski,
język II do wyboru:
j. rosyjski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański
j. polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie; IB
KLASA HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKA
Przedmioty w rozszerzeniu:
j. polski, j. angielski,
wiedza o społeczeństwie

Przedmiot dodatkowy:
medioznawstwo

Język I – angielski,
język II do wyboru:
j. rosyjski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański
j. polski, matematyka,
j. angielski, geografia;
IC
KLASA MUZYCZNA
Przedmioty w rozszerzeniu:
geografia, j. angielski, wiedza o społeczeństwie

Przedmiot dodatkowy: edukacja muzyczna

Język I – angielski,
język II do wyboru:
j. rosyjski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański
j. polski, matematyka,
j. angielski, historia;
ID
KLASA PLASTYCZNA
Przedmioty w rozszerzeniu:
historia, historia sztuki, język angielski

Przedmiot dodatkowy:
grafika komputerowa

Język I – angielski,
język II do wyboru:
j. rosyjski,
j. francuski,
j. niemiecki
j. polski, matematyka, biologia, chemia; IE
BIOLOGICZNO – CHEMICZNA
Przedmioty w rozszerzeniu:
j. angielski, biologia, chemia
Język I – angielski,
język II do wyboru:
j. rosyjski,
j. francuski,
j. niemiecki
j. polski, matematyka, fizyka, informatyka
lub j. angielski.
IF
MATEMATYCZNO – FIZYCZNA
Przedmioty w rozszerzeniu:
Grupa I: matematyka, fizyka, informatyka

Grupa II: matematyka, fizyka, j. angielski

Język I – angielski,
język II język do wyboru:
j. rosyjski,
j. niemiecki,
j. hiszpański
j. polski, matematyka, język angielski,
j. obcy;
IG
KLASA J
ĘZYKOWA
Przedmioty w rozszerzeniu:
Grupa I: j. polski, j. angielski, j. rosyjski

Grupa II: j. polski, j. angielski, j. niemiecki

j. polski, matematyka
j. angielski, geografia;
IH
MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA
Przedmioty w rozszerzeniu:
j. angielski, geografia, matematyka
Język I – angielski,
język II do wyboru:
j. rosyjski,
j. niemiecki,
j. hiszpański

Dodaj komentarz

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO