Profile

WYBIERAM STASZICA!

PO PIERWSZE

Wprowadzamy nowoczesne rozwiązania edukacyjne.

 • Kształcimy kompetencje przyszłości, wykorzystując nowoczesne metody nauczania, m.in. technologię edukacyjną Office 365.
 • Oprócz wirtualnych podróży wszyscy zainteresowani uczniowie mogą urzeczywistnić marzenia poprzez udział w wymianach międzynarodowych w ramach projektu: Erasmus+.
 • W ramach projektu „Językowy brak granic” organizujemy wyjazdy do Ambasady Niemiec, Instytutu Austrii, Biblioteki Instytutu Goethego.
 • Realizujemy innowacyjne zajęcia z grafiki komputerowej i medioznawstwa.
 • Udzielamy indywidualnego wsparcia doradczego, organizujemy spotkania z absolwentami i pracodawcami, które pomagają uczniom w określeniu swoich celów zawodowych i ścieżek rozwoju.
 • Pracujemy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Posiadamy doskonale doposażone Biblioteczne Centrum Multimedialne oraz bogaty księgozbiór.

PO DRUGIE

Uczymy się poprzez działanie.

 • Organizujemy ciekawe wydarzenia i eventy, m.in. Dzień Poligloty, Dzień Kultury Słowiańskiej, Dzień Matematyki, Dzień Języka Polskiego, międzyklasowe turnieje literackie, debaty, multimedialne konkursy wiedzy, plenery malarskie.
 • Uczymy kompetencji społecznych angażując uczniów w ogólnopolskie akcje i projekty (m. in. „Zwolnieni z teorii”, „Droga do przyszłości”).
 • Dbamy o rozwój umiejętności miękkich, takich jak kreatywność, komunikacja, i rozwiązywanie problemów, które są kluczowe dla sukcesu w przyszłości.
 • Realizujemy swoje pasje na spotkaniach: koła fotograficznego, filmowego, teatralnego, informatycznego, filmowego, regionalnego, klubu wspinaczki górskiej, SU, wolontariatu oraz kół przedmiotowych, podczas wyjazdów studyjnych, spotkań z ekspertami oraz wydarzeń kulturalnych, które poszerzają horyzonty i rozwijają zainteresowania.
 • W szkole działa Stach TV, Teatr „Atelier”, Klub Literacki i wydawana jest gazetka „Alter ego”.
 • Nasz chór i orkiestra uświetniają uroczystości szkolne i miejskie.
 • Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej w ramach projektu „Staszic w ogrodzie sztuk”.
 • Wyróżniających się uczniów nagradzamy udziałem w Wycieczce Szlakiem Stanisława Staszica .
 • Każdego roku przyznajemy Medal Mistrza Postawy Staszicowskiej – absolwentowi wcielającemu w życie idee patrona szkoły.

PO TRZECIE

Jesteśmy wyjątkowi.

 • Czytamy „Dżumę” i snujemy „Opowieść wigilijną XXI wieku”, przechadzamy się ze Staszicem po ogrodzie sztuk.
 • Tańczymy walca, tworzymy rzeźby ze śniegu, projektujemy grafiki, tworzymy i gramy.
 • Osiągamy liczne sukcesy przedmiotowe i sportowe na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
 • Działamy na rzecz naszego miasta i regionu.
 • Piszemy i publikujemy, m.in. wydaliśmy Księgę Adresową Miasta Biała Podlaska 1918-1939 , Periodyk Literacki Średniowiecze, Antologię poezji absolwentów, „Każda chwila warta jest zapisania”, książkę „Staś Odkrywca” z przekładem na języki obce.
 • Społeczność uczniowska i kadra pedagogiczna tworzą przyjazne i wspierające środowisko, które sprzyja rozwojowi osobistemu każdego ucznia.

Dodaj komentarz

Współpracujemy:

Warto zobaczyć: 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO