LOK

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LOK

W ramach  działalności szkolnego Koła LOK planujemy:

 • Współpracę z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: prelekcja przedstawiciela SG  związana ze procederem handlu ludźmi, Strefa Schengen, współczesne zagrożenia granic UE;
 • Organizacje wycieczek do placówek Straży Granicznej w Terespolu i Janowie Podlaskim;
 • Udział w konkursach organizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego w Białej Podlaskiej;
 • Udział w Turnieju wiedzy pożarniczej organizowanych przez PSP w Białej Podlaskiej;
 • Udział w konkursie pierwszej pomocy który będzie organizowany przez UM Biała Podlaska;
 • Współpracę ze studenckim kołem naukowym eRka działający przy PSW w Białej Podlaskiej;
 • Organizację i pokazy pierwszej pomocy w naszej szkole;
 • Popularyzację tematyki obronnej.

DRUGA LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ W IV LO.

Służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym w naszym regionie. Lubelska brygada liczy już 3500 żołnierzy  ochotników. WOT gwarantuje doskonały balans pomiędzy życiem osobistym, zawodowym, a służbą wojskową. Nie trzeba rezygnować z dotychczasowego życia, aby służyć ojczyźnie i swojej lokalnej społeczności.  Jest to możliwe dzięki szkoleniom które w WOT odbywają się głównie w weekendy, a służba pełniona jest w pobliżu miejsca zamieszkania Jak podkreślają sami ochotnicy, są tutaj innowacyjne    szkolenia, nowoczesny sprzęt i doświadczeni instruktorzy. Atutem WOT jest wspieranie indywidualnych talentów   i zainteresowań żołnierzy, co gwarantuje im rozwój  osobisty.  WOT oferuje również możliwości rozwoju zawodowego. Ci, którzy odkryli w sobie wojskowe powołanie, mogą kontynuować karierę w wojsku zawodowym, po 3 latach służb w WOT.  Osoby wstępujące w szeregi WOT, które nie posiadają doświadczenia wojskowego muszą przejść szkolenie podstawowe, tzw. „szesnastkę”, trwające 16 dni, zakończone przysięgą wojskową Żołnierzy rezerwy obowiązuje 8-dniowe, weekendowe szkolenie wyrównawcze Proces szkolenia Terytorialsów trwa w sumie 3 lat  i odbywa się przede wszystkim w systemie weekendowym.  Pierwszy rok, to szkolenia indywidualne  ogólnowojskowe, których celem jest opanowanie prawidłowych nawyków i zachowań na polu walki. Najważniejsze elementy szkoleni to: strzelanie z broni indywidualnej, taktyka, pierwsza pomoc  przedmedyczna elementy przetrwania. W drugim roku odbywają się szkolenia specjalistyczne np.: saper, medyk, radiotelefonista, strzelec wyborowy. Trzeci rok szkoleń,  to czas zgrywania pododdziałów.

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM „WYBIERAM WYBORY”

 Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Celem  tego konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów i propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
Zakres przedmiotowy  obejmował  zagadnienia z zakresu prawa wyborczego  określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy(Dz. U. poz. 112, z późn. zm.).
Pierwszy etap konkursu odbył  25.2.2020. W tej  części brali udział  uczniowie klas drugich i trzecich  naszej szkoły. Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawowali nauczyciele Wiedzy o Społeczeństwie oraz przedstawiciel Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej.

61 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy

61 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy sformowano w 1958 roku na bazie 1 eskadry pilotażu bojowego z Radomia i 4 eskadry pilotażu przejściowego z Oleśnicy. Składał się z dowództwa i sztabu, dwóch eskadr lotniczych, a także dywizjonu technicznego. Od pierwszych dni istnienia pułk został włączony do Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 5 im. Żwirki i Wigury w Radomiu. W 1964 jednostkę przeniesiono do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Na początku pułk stacjonował na lotnisku w Nowym Mieście nad Pilicą i zajmował się szkoleniem lotniczym podchorążych o specjalności pilotów myśliwskich. Logistycznie jednostka obsługiwana była przez 45 dywizjon dowodzenia lotami i 12 batalion zaopatrzenia. Początkowo podstawowym wyposażeniem był samolot myśliwski MiG-15. Pod koniec 1977 61 lpszb został przeniesiony na lotnisko w Białej Podlaskiej i na nim pozostał do końca swojego istnienia. Jednostka została rozformowana z dniem 31 grudnia 2000. Na bazie rozformowanego pułku utworzono   3 Ośrodek Szkolenia Lotniczego. Dowódcy pułku:

 • ppłk pil. Józef Kowalski (1958 -1962)
 • ppłk pil. Henryk Nowak (1962 -1965)
 • ppłk pil. Tytus Krawczyc (1965 -1968)
 • ppłk pil. Stanisław Konopiński (1968 -1973)
 • ppłk pil. Józef Archita (1973 -1974)
 • płk pil. Kazimierz Wolak (1974 -1976)
 • płk pil. Aleksander Turczyniak (1976 -1978)
 • płk pil. Zdzisław Mularski (1978 -1982)
 • ppłk pil. Jan Fryta(1982 -1986)
 • płk pil. Jan Smolarek (1986 -1990)
 • płk pil. Ryszard Brojek (1985 -1986 i 1990 -1996)
 • ppłk pil. Anatol Czaban (1996 – 2000)

 

Całą historię pułku w dniu 26.1. 2020 przedstawił młodzieży naszej szkoły płk dypl. pil. Wiesław Sokołowski.

IV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O LOTNICTWIE I PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Biała Podlaska to miejsce gdzie 90 lat temu powstały zręby polskiego przemysłu lotniczego. W lipcu 1925 roku z przyzakładowego lotniska Podlaskiej Wytwórni Samolotów wzbił się w powietrze pierwszy wyprodukowany w tej wytwórni samolot. W szczytowej fazie swego rozwoju fabryka zatrudniała 1200 pracowników w Białej Podlaskiej i 500 w swojej filii we Lwowie.

W PWS wyprodukowano największą liczbę płatowców w okresie międzywojennym. To tutaj produkowano takie samoloty jak: RWD – 8pws, PWS – 26, Potez XXVII, Potez XXV, PWS – 10, PWS – A, PWS – 18, Potez – 15. Biała Podlaska obok takich miast jak Warszawa, Poznań, Lublin, Kraków, Dęblin, Grudziądz, Mielec, Łódź, Radom, Modlin czy Zamość, wpisała się  w rozwój lotnictwa i przemysłu lotniczego.

Honorowy patronat nad olimpiadą objął Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk. W programie olimpiady  znalazł się wykład przeprowadzony przez  mgr Leszka Zielińskiego nauczyciela historii naszej szkoły który przedstawił rys historyczny Podlaskiej Wytwórni Samolotów. Uczeń klasy 1Dg Bartłomiej  Klimczuk   reprezentował nasze liceum.

 

STRAŻ GRANICZNA RP

W ramach prowadzonej współpracy z Nadbużańskim Odziałem Straży Granicznej   RP, odbyło się  spotkanie w naszej szkole którego celem  było przybliżenie  młodzieży  problemu i procederu handlu ludźmi, wyjaśnienie na czym polega ta kategoria przestępstw.

W kontekście handlu ludźmi uczniów  interesowały takie tematy jak uprowadzenia nastolatków za granicę, a także podejmowanie pracy zarobkowej za granicą . Uczniom wyemitowano także film  Straży Granicznej RP w którym poruszona została ta problematyka.

Spotkanie miało walor wychowawczy oraz edukacyjny co w znaczący sposób wpłynęło na świadomość naszych  uczniów odnoszących się do zagrożeń jakie czekają na młodych ludzi w naszym kraju jak i  poza jego granicami. Szkoła dzięki nawiązaniu współpracy ze Strażą Graniczną promowała aktywną postawę przeciwdziałania tego typu zagrożeniom zyskując wsparcie służb mundurowych.

ZAWÓD ŻOŁNIERZ

Żołnierzem zawodowym jest osoba na stałe lub czasowo zaangażowana przez armię do służby lub współpracy. Może nim być zarówno żołnierz niższy rangą, ale i podoficer czy oficer. Kiedyś wybór kariery w wojsku oznaczał związanie się z armią na całe życie, najczęściej tuż po maturze lub jeszcze przed nią. Coraz częściej do wojska trafia się jednak inaczej: absolwenci studiów cywilnych przychodzą do armii, żeby znaleźć tam stabilizację i możliwości rozwoju. Armia nieustannie cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym i prestiżem. Dzięki rozluźnieniu wojskowych rygorów stała się częścią społeczeństwa, nie zaś tajemniczym, odrębnym światem. Dobrze wykształcony wojskowy jest dziś cenionym współpracownikiem w wielu firmach, np. jako specjalista ochrony, informatyk czy lekarz. Kandydatów do armii przyciąga wiele czynników. Najważniejsze z nich to: stabilizacja życiowa, przywileje socjalne, pewność awansu, kontakt z najnowszą technologią. Przyszłych oficerów może czekać nawet kariera międzynarodowa (NATO, misje pokojowe). Wszelkie  informacje przekazali nam mjr Wożniak i Pani Renata Szwed.

Katastrofa w Czarnobylu

Wypadek  ten  miał miejsce 26 kwietnia 1986 w reaktorze jądrowym bloku energetycznego nr 4 Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. W wyniku przegrzania reaktora doszło do wybuchu wodoru, pożaru oraz rozprzestrzenienia się substancji promieniotwórczych. Była to największa katastrofa w historii energetyki jądrowej i jedna z największych katastrof przemysłowych XX wieku. Razem z katastrofą w elektrowni jądrowej Fukushima I została zakwalifikowana do siódmego, najwyższego stopnia w skali INES.

W wyniku awarii skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar od 125 000 do 146 000 km² terenu na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie. Absolwent naszej szkoły Bartosz Wołoszko przedstawił nam jak wygląda obecnie obszar po tej tragicznej katastrofie.

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 21.03.2019  odbyły się powiatowe eliminacje do  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” które  miały na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności turniej  służył popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Naszą szkołę reprezentowała uczennica  klasy 2E  Martyna Cenian która wygrała eliminację i przeszła do kolejnego etapu wojewódzkiego który odbędzie się w Lublinie.

Historia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

W bieżącym miesiącu odbyła się prelekcja którą przeprowadził  absolwent naszej szkoły por SG Grzegorz Zaręba, który  przedstawił  początki formowania się Nadbużańskiego Oddziału SG.Bardzo .Ważnym momentem w życiu Oddziału było wejście Polski do Unii Europejskiej oraz przystąpienie naszego kraju do Układu z Schengen. Nadbużański Oddział Straży Granicznej poprzez realizacje pro­gramu dostosowania SG do standardów Schengen przygotowywał się na przystąpienie do Układu i przejęcie obowiązku ochrony zewnętrznej gra­nicy strefy. W ramach realizacji II etapu tego programu w dniu 15 kwiet­nia 2002 roku zreorganizowano Komendę Oddziału. Z kolei w ramach III etapu z dnia 15 października, pilotażowo – zreorganizowano graniczne jednostki organizacyjne SG w Terespolu. Zlikwidowano odrębną strażnicę SG i połączono ją z miejscową gra­niczną placówką kontrolną SG. Nowo utworzona graniczna jednostka organizacyjna pod nazwą „graniczna placówka kontrolna SG w Tere­spolu”. Z końcem 2002 roku został zakończony III etap reorganizacji Straży Granicznej, w ramach którego połączono wszystkie graniczne placówki kon­trolne z wytypowanymi strażnicami SG. Nowo powstałe Graniczne Placówki Kontrolne przejęły zadania dotychczasowych strażnic. W związku z powyższym działalność w roku 2003 NOSG rozpoczął si­łami 5 GPK i 10 strażnic.

W tym samym roku wprowadzone zostały wizy dla obywateli Rosji, Ukrainy i Białorusi. Spowodowało to drastyczny spadek w ruchu granicznym. W ciągu pierwszej doby po wprowadzeniu obowiązku wizo­wego z przejść granicznych obsługiwanych przez Oddział skorzystało o połowę mniej podróżnych niż w okresie ruchu bezwizowego.

Podstawę prawną do zniesienia z dniem 21 grudnia 2007 r. kon­troli osób na granicach wewnętrznych lądowych i morskich, a z dniem 30 marca 2008 r. także na granicach powietrznych, stanowi Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r.

Od momentu powstania Straży Granicznej zakres jej zadań był systematycznie rozszerzany o uprawnienia o charakterze policyjnym, związane ze zwalczaniem szeroko rozumianej przestępczości granicznej. W dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej Nadbużański Oddział Straży Granicznej był w pełni przygotowany do podjęcia zadań w ochronie części zewnętrznych granic Unii Europejskiej oraz współpracy z formacjami granicznymi Unii Europejskiej i „Schengen”.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ochrania granicę pań­stwową z Republiką Białorusi i Ukrainą o łącznej długości odcinka 467 km 570 m, w tym z Republiką Białorusi – 171 km 310 m i z Ukrainą 296 km 260 m.

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO