WYGRALIŚMY MOBILNĄ PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ

Pracownia mobilna będąca nagrodą w ogólnopolskim konkursie „Pracownia Kompetencji Cyfrowych” dotarła już do nas. Pracę konkursową dotyczącą bezpieczeństwa w Internecie która zaowocowała wygraną przygotował Piotr Nowosielski, uczeń klas II H. Opiekę sprawowały: profesor Angelika Sygnecka Garbacik oraz profesor Magdalena Nowosielska.❤️

Pracownia mobilna składa się z 16 laptopów wraz z przenośną szafą, oprogramowaniem umożliwiającym zarządzanie komputerami, AccessPoint oraz duży mobilny interaktywny monitor.

Konkurs „Pracownia Kompetencji Cyfrowych” został współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jego organizatorem był Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Współpracujemy:

Warto zobaczyć: 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO