OGŁOSZENIE

18 lipca 2023 r. szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Informacja o zakwalifikowaniu będzie też widoczna w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu na konto naboru.

18-21 lipca 2023 r.  w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie szkoły przyjmowane będą od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • 2 podpisane z tyłu zdjęcia legitymacyjne,
  • kwestionariusz osobowy ucznia /podpisany przez ucznia i rodzica/.

Link do kwestionariusza: kwestionariusz

/kwestionariusz można wydrukować, podpisać i przynieść wraz z innymi dokumentami

lub wypełnić formularz bezpośrednio w szkole/

Złożenie tych dokumentów w terminie stanowi potwierdzenie woli przyjęcia do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej.

Niezłożenie dokumentów we wskazanym terminie eliminuje kandydata z list przyjętych.

Uczniów przyjętych do klas pierwszych zapraszamy w pierwszym dniu składania dokumentów – 18.07.2023 r. (wtorek) – w godz. 10.00 – 12.00 – dokumenty będą przyjmowali wychowawcy klas.

 W pozostałych godzinach i terminach – sekretariat szkoły.

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO