Sukces naszej uczennicy

Wiktoria Szczepanowska to utalentowana wokalistka, uczennica klasy o profilu muzycznym naszego liceum. Wiktoria zakwalifikowała się do finału i reprezentowała szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „Debiuty 23” w Lublinie.

Konkurs odbywał się w dwóch etapach i miał na celu prezentację dorobku artystycznego młodych wykonawców, a także inspirowanie ich do dalszych poszukiwań i udoskonalania warsztatu wokalnego.

Organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy!  

Współpracujemy:

Warto zobaczyć: 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO