Staszicowski Tydzień Karier

Rozpoczynamy spotkania przy kawce /online/ z naszymi absolwentami w ramach Staszicowskiego Tygodnia Karier.

Codziennie w godz. 14:00-19:00 od 23 do 26 marca br. umożliwiamy uczniom z klas II i III naszego liceum kontakt z absolwentami IV LO i ich nowymi znajomymi ze studiów. Wykorzystując to, że nasi absolwenci studiują w przeróżnych miejscach i na wielu kierunkach i mają mnóstwo nowych znajomych pojawiła się inicjatywa zorganizowania przedsięwzięcia podczas którego spotkają się uczniowie i absolwenci IV LO w tym samym czasie i miejscu, a doświadczenia jednych staną się zachętą dla drugich do snucia planów o przyszłości. Ponad 40 absolwentów wraz ze swoimi znajomymi zadeklarowało udział w wydarzeniu.

Wchodząc w link każdy będzie mógł zadać pytania dotyczące specyfiki interesujących go studiów, możliwości funkcjonowania na rynku pracy. Dodatkowo będą dostępne spotkania tematyczne z przedstawicielami bialskich uczelni /absolwentów IV LO/, dyżurującymi przedstawicielami WKU. Link do wszystkich spotkań jest ten sam. Z wyjątkiem prezentacji SGGW. Grafik spotkań oraz linki w zespołach klasowych Teams oraz e-dzienniku.

Harmonogram spotkań

 

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor IVLO