Harmonogram

Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego

na rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

 

Data 

 

Czynność

1  

15.06.2020r.  – 10.07.2020r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
2  

31.07.2020r. – 04.08.2020r.

Zmiana wyboru preferencji
3  

12.08.2020r.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
4 od 13.08.2020r.
do 18.08.2020r. godz. 1500
Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
5 19.08.2020r. do godz. 1400 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Linki

https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialapodlaska/

 

 

Ligi przedmiotowe

Projekty

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO