[…] jeśli biblioteka jest, jak chce tego Borges, modelem wszechświata, staramy się uczynić z niej wszechświat na miarę człowieka, a biblioteka na miarę człowieka to biblioteka radosna, do której chodzi się chętnie i która przeobrazi się stopniowo w wielką machinę spędzania wolnego czasu.

Umberto Eco

Biblioteka IV Liceum Ogólnokształcącego
im Stanisława Staszica

Godziny pracy biblioteki 

 

 Poniedziałek –  8.00 -14.45 

 Wtorek –           8.00 -13.45 

 Środa –             8.00 -13.45 

 Czwartek –       8.00 -13.45 

 Piątek –            8.00 -14.45 

  

               ZAPRASZAMY 

 

Nowości w bibliotece

Biblioteka – zadania

1. Biblioteka szkolna pełni funkcje Szkolnego Centrum Informacji (SCI)
i jest:

1) interdyscyplinarną pracownią szkolną zaopatrzoną w zbiory tradycyjne
i elektroniczne oraz wyposażoną w urządzenia umożliwiające korzystanie
z technologii informacyjnej;
2) ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej.

2. Zadania biblioteki:

1) umożliwienie użytkownikom indywidualnym i zbiorowym dostępu do różnych źródeł informacji
a) tradycyjnych (książki, czasopisma);
b) nowoczesnych (nośniki elektroniczne, internet, zbiory specjalne);

2) dostarczanie użytkownikom narzędzi do wyszukiwania, selekcjonowania, opracowania i przetwarzania informacji;

3) zapewnienie możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych w SCI lub poza nim
z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i pomocy dydaktycznych;

4) rozwijanie potrzeb kulturalnych i czytelniczych.

 

Biblioteka – lokalizacja

Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze i składa się z 3 pomieszczeń:

* Szkolne Centrum Informacyjne(SCI) połączone z czytelnią, gdzie można skorzystać z księgozbioru podręcznego, poczytać czasopisma, wyszukać informacje w Internecie. Pracownia ta wyposażona jest w 22 miejsc do pracy
oraz 3 stanowiska komputerowe stacjonarne i 1 laptop, telewizor, video, projektor multimedialny, kino domowe oraz ekran o wymiarach 1,8 x 2 m.

* Magazyn biblioteki.

* Pokój pracy nauczycieli wyposażony w 2 komputery, drukarki oraz kserokopiarkę.

 

Na półkach biblioteki

http://www.picturetrail.com/sfx/flicks/done/flick_id/9121951

 

BIBLIOTEKA – ZBIORY

książki                            18 267 woluminów

taśmy video                     88 egzemplarzy

CD-ROM-y                       25 egzemplarzy

dokumenty dźwiękowe     298 egzemplarzy

dokumentów filmowych     203 egzemplarze

kroniki szkolne, kroniki klasowe i księgi absolwentów

prenumerowane czasopisma: Aura, Cogito, Głos Nauczycielski, Pamięć.pl. biuletyn IPN, Polityka, Słowo Podlasia, Wiedza i życie.

 

Co można robić w bibliotece???

SPĘDZAĆ BARDZO KULTURALNIE CZAS, CZYLI:

  • czytać książki,
  • wypożyczać książki, filmy, płyty z muzyką,
  • korzystać z tekstów popularno naukowych,
  • korzystać z encyklopedii i słowników,
  • korzystać z komputera,
  • poczytać czasopisma,
  • odrabiać lekcje,
  • dowiadywać się ciekawych rzeczy,
  • słuchać muzyki,
  • oglądać filmy.

System biblioteczny

MOL Optimum – udostępnianie elektroniczne

Pracownicy biblioteki

Mgr Elżbieta Centkowska, mgr Justyna Lipka, mgr Dorota Hałasa.

 


 

TYLKO DLA MYŚLĄCYCH

Trochę Borgesa, JORGE LOUIS BORGESA

biblioteka-babel

 

BIBLIOTEKA BABEL

Wszechświat (który inni nazywają Biblioteką) składa się z nieokreślonej, i być może nieskończonej, liczby sześciobocznych galerii.

W sieni jest lustro, które podwaja wiernie pozory. Ludzie wnioskują zazwyczaj na podstawie tego lustra, że Biblioteka nie jest nieskończona (gdyby taką rzeczywiście była, po cóż to złudne podwojenie?);

ja wolę śnić, że gładkie powierzchnie przedstawiają i obiecują nieskończoność…

Wszystkie książki, jakkolwiek by się między sobą różniły, składają się z jednakowych elementów: odstępu, kropki, przecinka, dwudziestu dwu liter alfabetu. Nie ma w rozległej Bibliotece dwu identycznych książek. Biblioteka jest totalna i jej szafy rejestrują wszelkie możliwe kombinacje tych dwudziestu kilku symboli ortograficznych (liczba ich, choć niezwykle wysoka, nie jest nieskończona), to jest wszystko to, co można wyrazić: we wszystkich językach.

Wszystko: drobiazgową historię przyszłości, autobiografie archaniołów, wierny katalog Biblioteki, całe tysiące fałszywych katalogów, wykazanie fałszywości tych katalogów, wykazanie fałszywości katalogu prawdziwego, gnostyczną ewangelię Bazylidesa, komentarz do tej ewangelii, prawdziwą relację twojej śmierci.

Pewność, że wszystko jest napisane, unicestwia nas lub czyni widmami.

[…]ale podejrzewam, że rodzaj ludzki – jedyny – jest na wymarciu i że Biblioteka przetrwa: oświetlona, samotna, nieskończona, doskonale nieruchoma, uzbrojona w cenne woluminy, niezniszczalna, tajemnicza.

 

WSPANIAŁE I SŁYNNE BIBLIOTEKI

Macksey-biblioteka

Biblioteka profesora nauk humanistycznych Richarda A. Mackseya

 biblioteka-jedi

Archiwa Jedi w Świątyni Jedi na Coruscant z „Gwiezdnych Wojen”

cmentarz-zapomnianych-ksiazek

Cmentarz Zapomnianych Książek z cyklu książek Carlosa Ruiza Zafóna

 

 

A to …

 

 

 

Biblioteka IV Liceum ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica

_MG_6683 _MG_6688