Terminarze

PODLASKA LIGA KOSZYKÓWKI SEZON 2016/2017  –  II RUNDA
DATA    GODZ.        GDZIE    KTO Z KIM    WYNIK
04.03.2017 sobota    10.00    PLK    II LO    REJON BRZEŚĆ   –   GM KONSTANTYNÓW (VI)
04.03.2017 sobota    11.00    PLK    II LO    II LO   –   ROMET (VII)
04.03.2017 sobota    12.00    PLK    II LO    GM – 4   –   GM KONSTANTYNÓW (V)
04.03.2017 sobota    13.00    PLK    II LO    CM BRZEŚĆ   –   GM – 3 (VI)
05.03.2017 niedziela    15.00    PLK    IV LO
05.03.2017 niedziela    16.00    PLK    IV LO    CM BRZEŚĆ   –   ROMET (VII)
05.03.2017 niedziela    17.00    PLK    IV LO    AWF   –   IV LO (VIII)
05.03.2017 niedziela    18.00    PLK    IV LO    IV LO   –   CM BRZEŚĆ (VII)
11.03.2017 sobota    10.00    PLK    SP – 3    SP KONSTANTYNÓW   –   SP – 3 z. II (IV)
11.03.2017 sobota    11.00    PLK    SP – 3    VICTORIA BRZEŚĆ   –   SP – 3 (III)
11.03.2017 sobota    12.00    PLK    SP – 3    SP – 3 z. II   –   SP – 9 z. I (I)
11.03.2017 sobota    13.00    PLK    SP – 3    SP – 3 z. I   –   SP – 9 z. II (I)
11.03.2017 sobota    10.00    PLK    II LO    GM – 6   –   REJON BRZEŚĆ (VI)
11.03.2017 sobota    11.00    PLK    II LO    DZIEWIĄTKA   –   II LO (VII)
11.03.2017 sobota    12.00    PLK    II LO    GM – 3   –   REJON BRZEŚĆ (VI)
11.03.2017 sobota    13.00    PLK    II LO
19.03.2017 niedziela    10.00    PLK    I LO    II LO   –   I LO (VII)
19.03.2017 niedziela    11.00    PLK    I LO    GM KONSTANTYNÓW   –   GM – 6 (VI)
19.03.2017 niedziela    12.00    PLK    I LO    AWF   –   I LO (VIII)
19.03.2017 niedziela    13.00    PLK    I LO
19.03.2017 niedziela    13.30    PLK    SP – 9    SP WOSKRZENICE   –  SP – 9 (III)
19.03.2017 niedziela    14.30    PLK    SP – 9    SP – 5   –   VICTORIA BRZEŚĆ (III)
19.03.2017 niedziela    15.30    PLK    SP – 9    SP – 3 z. II   –   SP – 9 z. II (I)
19.03.2017 niedziela    16.30    PLK    SP – 9    SP – 9 z. I   –   SP – 3 z. I (I)
19.03.2017 niedziela    15.00    PLK    IV LO    DZIEWIĄTKA   –   CM BRZEŚĆ (VII)
19.03.2017 niedziela    16.00    PLK    IV LO    ROMET   –   IV LO (VII)
19.03.2017 niedziela    17.00    PLK    IV LO    ODYS   –   CM BRZEŚĆ (VII)
19.03.2017 niedziela    18.00    PLK    IV LO    I LO   –   IV LO (VIII)
26.03.2017 niedziela    13.30    PLK    SP – 9    SP WOSKRZENICE   –  SP – 5 (III)
26.03.2017 niedziela    14.30    PLK    SP – 9    SP – 9   –   VICTORIA BRZEŚĆ (III)
26.03.2017 niedziela    15.30    PLK    SP – 9    SP – 5   –   SP – 3 z. II (IV)
26.03.2017 niedziela    16.30    PLK    SP – 9    CM BRZEŚĆ   –   GM – 6 (VI)
26.03.2017 niedziela    15.00    PLK    IV LO    I LO   –   CM BRZEŚĆ (VII)
26.03.2017 niedziela    16.00    PLK    IV LO    DZIEWIĄTKA   –   ROMET (VII)
26.03.2017 niedziela    17.00    PLK    IV LO    IV LO   –   ODYS (VII)
26.03.2017 niedziela    18.00    PLK    IV LO    GM KONSTANTYNÓW   –   CM BRZEŚĆ (VI)
01.04.2017 sobota    10.00    PLK    SP – 3    SP – 2 SMOK   –   SP – 3 z. II (II)
01.04.2017 sobota    11.00    PLK    SP – 3    SP KONSTANTYNÓW   –   SP – 5 (IV)
01.04.2017 sobota    12.00    PLK    SP – 3    SP – 5   –   SP – 3 (III)
01.04.2017 sobota    13.00    PLK    SP – 3    SP – 3 z. I   –   SP – 3 z. II (I)
01.04.2017 sobota    10.00    PLK    II LO    GM – 6   –   GM – 3 (VI)
01.04.2017 sobota    11.00    PLK    II LO    REJON BRZEŚĆ   –   GM KONSTANTYNÓW (VI)
01.04.2017 sobota    12.00    PLK    II LO    IV LO   –   II LO (VII)
01.04.2017 sobota    13.00    PLK    II LO    IV LO   –   II LO (VIII)
02.04.2017 niedziela    10.00    PLK    I LO    CM BRZEŚĆ   –   II LO (VII)
02.04.2017 niedziela    11.00    PLK    I LO    CM BRZEŚĆ   –   GM – 4 (V)
02.04.2017 niedziela    12.00    PLK    I LO    DZIEWIĄTKA   –   I LO (VII)
02.04.2017 niedziela    13.00    PLK    I LO
08.04.2017 sobota    10.00    PLK    SP – 3    SP – 3 z. I   –   SP KONSTANTYNÓW (IV)
08.04.2017 sobota    11.00    PLK    SP – 3    SP – 3 z. I   –   SP – 2 SMOK (II)
08.04.2017 sobota    12.00    PLK    SP – 3    REJON BRZEŚĆ   –   GM – 6 (VI)
08.04.2017 sobota    13.00    PLK    SP – 3    SP – 3 z. II   –   SP – 3 z. I (IV)
09.04.2017 niedziela    10.00    PLK    I LO    ODYS   –   DZIEWIĄTKA (VII)
09.04.2017 niedziela    11.00    PLK    I LO    ROMET   –   I LO (VII)
09.04.2017 niedziela    12.00    PLK    I LO    DZIEWIĄTKA   –   IV LO (VII)
09.04.2017 niedziela    13.00    PLK    I LO    GM KONSTANTYNÓW   –   CM BRZEŚĆ (V)
22.04.2017 sobota    10.00    PLK    SP – 3    SP – 5   –   SP – 3 z. I (IV)
22.04.2017 sobota    11.00    PLK    SP – 3    SP – 3 z. II   –   SP – 3 z. I (II)
22.04.2017 sobota    12.00    PLK    SP – 3    SP – 9   –   SP – 3 (III)
22.04.2017 sobota    13.00    PLK    SP – 3
23.04.2017 niedziela    15.00    PLK    IV LO    ODYS   –   ROMET (VII)
23.04.2017 niedziela    16.00    PLK    IV LO    I LO   –   IV LO (VII)
23.04.2017 niedziela    17.00    PLK    IV LO    GM – 3   –   GM KONSTANTYNÓW (VI)
23.04.2017 niedziela    18.00    PLK    IV LO
30.04.2017 niedziela    10.00    PLK    I LO    REJON BRZEŚĆ   –   GM – 3 (VI)
30.04.2017 niedziela    11.00    PLK    I LO    ODYS   –   II LO (VII)
30.04.2017 niedziela    12.00    PLK    I LO    II LO   –   AWF (VIII)
30.04.2017 niedziela    13.00    PLK    I LO    I LO   –   ODYS (VII)
30.04.2017 niedziela    13.30    PLK    SP – 9    SP – 5   –   SP – 9 (III)
30.04.2017 niedziela    14.30    PLK    SP – 9    SP – 3   –   SP WOSKRZENICE (III)
30.04.2017 niedziela    15.30    PLK    SP – 9    SP – 9 z. II   –   SP – 9 z. I (I)
30.04.2017 niedziela    16.30    PLK    SP – 9