Zebranie z rodzicami uczniów klas I

Zebranie z rodzicami uczniów klas I odbędzie się w dniu 18 września 2017r. (poniedziałek).

Program:

16.30 – zebranie ogólne rodziców klas I:
1. wystąpienie Pana Dyrektora
2. wystąpienie pedagoga szkolnego

17.00 – spotkanie z wychowawcami klas:
1. zapoznanie rodziców ze statutem szkoły
2. wybór przedstawicieli Rady Rodziców

18.00 – spotkanie Rady Rodziców