Warsztaty UMCS w naszej szkole

Wykładowcy z UMCS prowadzili warsztaty dla uczniów IV LO im. S. Staszica w ramach promocji uczelni oraz współpracy ze szkołami patronackimi.

22 kwietnia w naszej szkole odbyły się warsztaty Radzenie sobie z trudnymi emocjami, przeprowadzone przez Panią mgr Justynę Rynkiewicz (Zakład Filozofii Współczesnej) oraz Panią mgr Lidię Jarską (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Zakład Informatologii), pt. Kreowanie własnego wizerunku na portalach społecznościowych.

Warsztat Pani Justyny Rynkiewicz miał na celu przybliżenie tematyki emocji i sposobów radzenia sobie z nimi. Główny przekaz dotyczył dwóch kwestii. Po pierwsze, emocje można swobodnie odczuwać i wyrażać, a po drugie, z trudnymi emocjami można sobie skutecznie radzić. Uczestnicy spotkania zapoznali się z teorią emocji oraz z praktycznymi sposobami na redukcję smutku, złości i stresu.

W pierwszej części prelekcji Pani mgr Lidii Jarskiej przedstawione zostały zasady marketingu społecznościowego i kolejne kroki budowania marki osobistej. Druga część dotyczyła wykorzystania mediów społecznościowych w kreowaniu profesjonalnego wizerunku w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem serwisów społecznościowych przeznaczonych do nawiązywania i utrzymywania kontaktów zawodowo-biznesowych.

27.04. 2016 dr Sebastian Kotula (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Zakład Informatologii) przeprowadził zajęcia pt. Bądź bezpieczny w sieci. Wykład dotyczył głównych zagrożeń, z jakimi może zetknąć się użytkownik Internetu. Ponadto, w ramach prezentacji przybliżono możliwe sposoby unikania wskazanych zagrożeń. Jednocześnie ukazano podstawowe strategie zapewniania sobie bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci internetowej.

29.04.2016r.  Pani dr Monika Baczewska -Ciupak wraz z 2 studentkami Dominiką Pydyś i Anną Jałochą przeprowadziła zajęcia dla dwóch grup, pt. Gra o tron. Warsztaty z przywództwa organizacyjnego (Instytut Filozofii, Zakład Etyki).

Podczas warsztatów uczniowie zrozumieli różnice pomiędzy przywództwem a zarządzaniem, zdobyli wiedzę na temat wybranych teorii przywództwa, poznali etyczne fundamenty przewodzenia w organizacji, dowiedzieli się kim jest „prawdziwy” lider i odkryli związek pomiędzy poczuciem własnej wartości, a przewodzeniem innym oraz rozwinęli zdolności przywódcze, organizacyjne i komunikacyjne. Warsztat rozwinął kompetencje liderskie i poczucie własnej wartości, zmotywował do działania, a także ukształtował umiejętność myślenia oraz podejmowania decyzji u uczniów, co jest szczególnie istotne w kontekście wyboru przyszłej drogi życiowej.

Zajęcia bardzo podobały się naszym uczniom, którzy z zainteresowaniem brali w nich udział oraz wysłuchali Wykładowców Uczelni.

 

Linki

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO