SYSTEM SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO

Studia adresowane są do absolwentów szkół średnich posiadających świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych  pragnących zdobyć wykształcenie wyższe oraz chcących związać swoją przyszłość zawodową ze służbą w jednostkach Wojska Polskiego, zdobywając ciekawy zawód oficera WP. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze kierownika dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, jak również przygotowanie do wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania         i prowadzenia działalności szkoleniowo-wychowawczej do szczebla plutonu. Studia gwarantują słuchaczom zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych przewidzianych dla oficerów młodszych w określonym korpusie osobowym. Do prestiżowych  uczelni wojskowych należą:

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA
ul. Dywizjonu 303 nr 12
08-521 DĘBLIN

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
81-103 GDYNIA
ul. Śmidowicza 69

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
ul. Czajkowskiego 109
51-150 WROCŁAW

UNIWERSYTET MEDYCZNY
(w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej)
Al. Kościuszki 4
90-419  ŁÓDŹ

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
ul. gen. Wiolda Urbanowicza 2
00-908 WARSZAWA 49

Kandydatów do studiowania w mundurze przyciąga wiele czynników. Najważniejsze z nich to: stabilizacja życiowa, przywileje socjalne, pewność awansu, kontakt z najnowszą technologią. Przyszłych oficerów może czekać nawet kariera międzynarodowa (NATO, misje pokojowe). Wszystkie informacje dla uczniów klas trzecich  przekazali mjr Wożniak oraz Pani Renata Szwed.

Linki

https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialapodlaska/

Ligi przedmiotowe

Projekty

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO