SYSTEM SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO

Studia adresowane są do absolwentów szkół średnich posiadających świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych  pragnących zdobyć wykształcenie wyższe oraz chcących związać swoją przyszłość zawodową ze służbą w jednostkach Wojska Polskiego, zdobywając ciekawy zawód oficera WP. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze kierownika dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, jak również przygotowanie do wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania         i prowadzenia działalności szkoleniowo-wychowawczej do szczebla plutonu. Studia gwarantują słuchaczom zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych przewidzianych dla oficerów młodszych w określonym korpusie osobowym. Do prestiżowych  uczelni wojskowych należą:

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA
ul. Dywizjonu 303 nr 12
08-521 DĘBLIN

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
81-103 GDYNIA
ul. Śmidowicza 69

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
ul. Czajkowskiego 109
51-150 WROCŁAW

UNIWERSYTET MEDYCZNY
(w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej)
Al. Kościuszki 4
90-419  ŁÓDŹ

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
ul. gen. Wiolda Urbanowicza 2
00-908 WARSZAWA 49

Kandydatów do studiowania w mundurze przyciąga wiele czynników. Najważniejsze z nich to: stabilizacja życiowa, przywileje socjalne, pewność awansu, kontakt z najnowszą technologią. Przyszłych oficerów może czekać nawet kariera międzynarodowa (NATO, misje pokojowe). Wszystkie informacje dla uczniów klas trzecich  przekazali mjr Wożniak oraz Pani Renata Szwed.

Linki

Ligi przedmiotowe

Projekty

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO