Podsumowanie projektu LOGI.COM

12 czerwca uczniowie klasy I a i II a brali udział w podsumowaniu projektu „Logi.kom. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki dobrego komunikowania’. W jego ramach do naszej szkoły przez kilka miesięcy na wykłady i warsztaty przyjeżdżali naukowcy z UMCS. Ukoronowaniem projektu była debata, której tematem był: „Język, tradycja,kultura – dzieli czy łączy?” Debata odbyła się w auli Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, współuczestnikami dyskusji byli studenci. Debatę oceniali naukowcy wydziału humanistycznego UMCS. Następnie nasza młodzież wzięła udział w niezwykłej lekcji historii, która miała miejsce w Kaplicy Św. Trójcy Lublinie.

Koordynatorem i pomysłodawcą całego projektu była pani Beata Samojluk, pomocy w przeprowadzeniu projektu udzielił pan Jarosław Darczuk.

Linki

Ligi przedmiotowe

Projekty

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO