Erasmus+

Konkurs na logo projektu

Erasmus + Polska

Od 30 września do 4 października 2019r. gościliśmy w naszej szkole grupę 28 uczniów i 9 nauczycieli  z  Bułgarii, Francji i Włoch, którzy przyjechali do nas w ramach projektu Erasmus+ „ Przez historię, do nowych doświadczeń, nowych światów, nowych nadziei”. Tematem przewodnim  projektu jest kultura i historia państw partnerskich oraz szeroko pojęte migracje i ich skutki. Tygodniowa wizyta w Polsce została przygotowana w taki sposób, by zagraniczni goście mogli nie tylko pracować wspólnie ze swoimi polskimi korespondentami nad tematyką projektu, ale również, jak najlepiej poznać kulturę i zwyczaje  naszego kraju oraz sytuację społeczno- ekonomiczną naszego regionu.
W programie znalazły się m.in.: Warsztaty dotyczące migracji, spotkanie z przedstawicielami Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej na przejściu granicznym w Terespolu, zajęcia terenowe w strefie przygranicznej, zwiedzanie Kozłówki, Muzeum na Majdanku oraz centrum Lublina i Warszawy.
Uczestnicy projektu mieli również okazję spotkać się w Urzędzie Miasta z Prezydentem Białej Podlaskiej-  panem Michałem Litwiniukiem oraz z Naczelnikiem Wydziału Edukacji- panem Stanisławem Romanowskim.
W czasie wizyty młodzież zagraniczna mieszkała w polskich domach, brała udział w zajęciach oraz imprezach szkolnych, integrowała się z polskimi rówieśnikami.
W marcu 2019r. w ramach niniejszego projektu, 9 osób ze Staszica wyjechało na wymianę do Francji  do liceum w Bourg-lès-Valence, a w maju 7 osób odwiedziło szkołę partnerską w Silistrze, w Bułgarii.  Na wiosnę przyszłego roku planowany jest wyjazdy do dwóch szkół we Włoszech.
Projekt wymian młodzieżowych w Staszicu  jest częścią programu ERASMUS+ Akcja 2. Partnerstwa strategiczne prowadzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Nasza młodzież we Francji

„Nas pogoda nie rozpieszcza, a we Francji już piękna wiosna „- tak rozpoczęli swoją relację uczestnicy projektu Erasmus+ „Przez historię, do nowych doświadczeń, nowych światów, nowych nadziei…”, którzy wrócili właśnie z wymiany młodzieżowej we Francji. Młodzież i nauczyciele pracowali nad tematem migracji w dziejach każdego z krajów partnerskich, prezentowali swoje badania, wysłuchali wykładu przygotowanego na temat migracji na terenie Europy.  W programie wizyty znalazły się warsztaty, spotkania z imigrantami oraz zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Armeńskiego oraz Muzeum Historii Naturalnej w Lyonie. Odbył się również konkurs na logo projektu, który wygrała praca z Włoch.
Naszą szkołę reprezentowała praca Dominiki Kulawiec z kl. III D.
 Uczniowie (7 osób) nawiązali nowe przyjaźnie a do Polski wrócili zadowoleni i zmotywowani do dalszej nauki języków obcych.
Opiekunkami grupy były p. Małgorzata Górak- nauczycielka j.francuskiego i koordynator projektu  oraz p. Renata Lenz- nauczycielka historii.
Projekt wymian młodzieżowych w Staszicu jest częścią programu Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; Typ akcji: KA229 – Projekty Współpracy szkół.

Wyjazd młodzieży do Bułgarii w ramach projektu Erasmus+

W dniach 6-10 maja 2019r. w naszej szkole odbył się kolejny wyjazd w ramach projektu współpracy szkół Erasmus+. Tym razem 5 uczennic i 2 nauczycieli wyjechało na wymianę do Bułgarii, do naszego miasta partnerskiego Silistra. W programie tej części projektu znalazły się m.in. warsztaty w szkole, prezentacja prac wykonanych przez grupę z każdego kraju, spotkania z ludźmi, którzy część swojego życia spędzili na emigracji, zwiedzanie Muzeum Archeologicznego oraz wykład pt.” Silistra na rozdrożu światów”.
Opiekunami młodzieży byli p. Andrzej Chwedoruk- nauczyciel wychowania fizycznego oraz p. Marcin Lenz- nauczyciel języka angielskiego.

Wizyta przygotowawcza- Włochy

W dniach 11-15 września br. we Włoszech odbyła się wizyta przygotowawcza do nowego projektu Erasmus+ realizowanego od tego roku w naszej szkole. Reprezentantami Staszica byli p. Małgorzata Górak- koordynator projektu i nauczycielka j. francuskiego oraz p. Marcin Lenz- nauczyciel języka angielskiego.
W trakcie spotkania ustalono szczegółowy harmonogram wyjazdów projektowych, zaplanowano działania, które będą realizowane przez każdą ze szkół, określono narzędzia realizacji projektu oraz formy jego promocji i upowszechniania. Nasi nauczyciele poznali pedagogów ze szkół partnerskich, z którymi IV LO im. St. Staszica będzie współpracowało przez kolejne 2 lata. 

Erasmus+ w Staszicu

W bieżącym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele IV LO rozpoczęli realizację międzynarodowego projektu wymiany młodzieży Erasmus+. Projekt „ Przez historię, do nowych doświadczeń, nowych światów, nowych nadziei…” realizowany jest w języku francuskim we współpracy ze szkołami z Bułgarii, Francji i Włoch. Tematem przewodnim  projektu jest kultura i historia państw partnerskich oraz szeroko pojęte migracje i ich skutki. Pozyskane dofinansowanie, które w większości wykorzystane zostanie na wyjazdy zagraniczne to 17 525 €.

W naszej szkole koordynatorem projektu jest p. Małgorzata Górak.
Mimo, że projekt realizowany jest w języku francuskim, do współpracy włączyli się również nauczyciele innych przedmiotów.

Projekt realizowany będzie do 30 sierpnia  2020r. m.in. poprzez:
• wyjazdy zagraniczne uczniów uczestniczących w projekcie,
• przygotowanie wizyty gości z zagranicy,
• opracowanie, publikację i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach projektu,
• wymianę doświadczeń i praktyk, z wykorzystaniem odpowiednich środków multimedialnych,
• przeprowadzenie wywiadów z osobami, które są migrantami
• wykonywanie prac artystycznych dot. tematyki projektu,
• przygotowanie językowe osób zaangażowanych w realizację projektu,
• rozpowszechnianie doświadczeń i efektów projektu.

Projekt wymian młodzieżowych w Staszicu jest częścią programu Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Typ akcji: KA229 – Projekty Współpracy szkół

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO