Ważne instytucje

Ważne instytucje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24, Biała Podlaska
tel. 83 343 85 37, 83 341 64 56
fax 83 343 85 37
e-mail mopsbp@wp.pl lub katarzyna.sadownik@mops-bialapodlaska.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Waryńskiego 3, Biała Podlaska
tel. 83 341 64 36, 83 341 64 37
e-mail pppbp@op.pl

Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin oraz Osób Uwikłanych w Przemoc w Rodzinie
ul. Stacyjna 6, Biała Podlaska
tel: 83 344 47 32

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „TERAPIA A” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białej Podlaskiej
ul. Stacyjna 6, Biała Podlaska
tel. 83 342 81 84, 83 342 81 73

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia Psychicznego
ul. Janowska 17, Biała Podlaska
tel.: 83 344 51 50

Komenda Miejska Policji
ul. Plac Wojska Polskiego 23, Biała Podlaska
tel. centrala 83 344 81 00, dyżurny 83 344 83 00, tel. zaufania 83 344 84 84
fax 83 344 82 71

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 20-22, Biała Podlaska
tel. 83 311 10 95
fax 83 342 08 40

Prokuratura Okręgowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w siedzibą w Białej Podlaskiej
ul. Piłsudskiego 5/7, Biała Podlaska
tel. 83 343 28 86
fax 83 344 01 66
e-mail ozbpd@prokuratura.lublin.pl

Współpracujemy:

Warto zobaczyć: 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO