Frekwencja

Nagrody za uzyskaną frekwencję

1. Miesięczny ranking klasowy:

a) Uczeń, który uzyskał 100 % frekwencji za poszczególny miesiąc otrzymuje „Złotą N”
b) Klasa, która uzyska 90% lub powyżej może raz wybrać jeden dzień bez kartkówek i pytania. Wychowawca powinien w ciągu 7 dni na początku każdego miesiąca podać frekwencję klasy. Gospodarz klasy jest zobowiązany w ciągu 3 dni od podania frekwencji przez wychowawcę zgłosić jaki dzień będzie „Dniem bez kartkówek i pytania”.
c) Samorząd Uczniowski prowadzi gablotę, w której znajduje się aktualny ranking frekwencji klas, gospodarze klas są zobowiązani wciągu 7 dni od zakończenia miesiąca do podania aktualnej frekwencji do osoby wyznaczonej przez SU, ta osoba jest odpowiedzialna za aktualizację informacji w gablocie.

2. Semestralny ranking klasowy:
a) Klasa, która uzyskała w ciągu semestru frekwencję 90% i powyżej może wybrać jeden dzień bez kartkówek i pytania. Gospodarz klasy zobowiązany jest w ciągu 7 dni od podania frekwencji przez wychowawcę (po radzie pedagogicznej ) zgłosić jaki tydzień będzie „Tygodniem bez kartkówek i pytania”.
b) Klasa, która w ciągu semestru uzyska frekwencję 90% i może otrzymać dofinansowanie do imprezy integracyjnej.

4. Semestralny ranking indywidualny:

– po zakończeniu każdego semestru uczniowie ze 100% frekwencją w szkole otrzymują nagrodę rzeczową, a także pochwałę dyrektora, dyplom, a do rodziców wysyłany jest list gratulacyjny
– wyróżnieni uczniowie mający 100% frekwencję przez 2 lata mają prawo do udziału w Wycieczce Staszicowskiej

 

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor IVLO