POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

dr hab. prof. AWF Jerzy Sadowski, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak i dyrektor IV Liceum Stanisław Romanowski dr hab. prof. AWF Jerzy Sadowski, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak i dyrektor IV Liceum Stanisław Romanowski
27 listopada 2013r.  w auli  AWF w Białej Podlaskiej zostało podpisane porozumienie o współpracy IV Liceum im. Stanisława Staszica z Akademią Wychowania Fizycznego, Wydziałem  Wychowania Fizycznego
i Sportu w Białej Podlaskiej.
Celem współpracy będzie doskonalenia zawodowe nauczycieli i studentów oraz aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz podnoszenia poziomu kultury fizycznej, zdrowotnej oraz kultury czasu wolnego.

W ramach współpracy Uczelnia udostępni uczniom naszej szkoły swoją bazę dydaktyczną oferując   różne formy zajęć dydaktycznych i sportowo–rekreacyjnych oraz możliwość korzystania z uczelnianych bibliotek
i czytelni.  Planowane są również wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne, promocyjne i sportowe oraz organizacja szkoleń, kursów i seminariów dla nauczycieli i rodziców. Umowę  o współpracy podpisali: prorektor Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu dr hab. prof. AWF Jerzy Sadowski, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak i dyrektor IV Liceum Stanisław Romanowski. Porozumienie to  wpisuje się w plan rozwoju IV Liceum dotyczący współpracy z uczelniami wyższymi. Jest to już drugie porozumienie w historii naszej szkoły (pierwsze podpisano 04.04.2013
z Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS)

 

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor IVLO