BIALSKA LIGA MATEMATYCZNA GIMNAZJALISTÓW

Bialska Liga Matematyczna Ginazjalistów
Konkurs jest adresowany do uczniów klas gimnazjalnych pragnących rozszerzyć  i pogłębić wiedzę z przedmiotów ścisłych, matematyki, fizyki
i chemii. Mile widziani będą odważni uczniowie klas szóstych Szkół Podstawowych. Zgłoszenia zbiorowe proszę kierować do sekretariatu IV Liceum Ogólnokształcąco  im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej do dnia 25.11.2013 za pomocą poczty elektronicznej  na adres: staszicbiala@wp.pl. Termin konkursu: 10 spotkań konkursowych odbędzie się w IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaska
o godz. 17:00 w terminach określonych przez harmonogram. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom “Bialskiej Ligi Matematycznej Gimnazjalistów”  z podaną ilością zdobytych punktów. Osoby z najwyższymi wynikami otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe otrzyma pierwszych 10 drużyn i 10 osób w kategoriach indywidualnych. HONOROWY PATRONAT OBJĄŁ Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Andrzej Czapski Organizatorem konkursu jest IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej.  Dane kontaktowe do sekretariatu szkoły ul. Akademicka 8, Biała Podlaska – telefon: 341-67-82, poczta elektroniczna: staszicbiala@wp.pl.

HarmogramRegulamin konkursu.

 

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor IVLO