„Szkoła większych szans”

„Szkoła większych szans”

zamieszczono 09.10.2013

Modyfikacja treści siwz dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą sprzętu multimedialnego, komputerowego, oprogramowania komputerowego, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych i biurowych dla uczestników projektu „Szkoła większych szans”

czytaj dokument

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 398254-2013 z dnia 2013-10-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Biała Podlaska Dostawa fabrycznie nowego: sprzętu multimedialnego, komputerowego, oprogramowania komputerowego, materiałów edukacyjnych i biurowych do projektu: Szkoła większych szans.

czytaj dokument

 

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor IVLO