OGŁOSZENIE O PRZETARGU

zamieszczono 01.10.2013

Dostawa fabrycznie nowego: sprzętu multimedialnego, komputerowego, oprogramowania komputerowego, materiałów edukacyjnych i biurowych do projektu: „Szkoła większych szans”.

czytaj ogłoszenie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Formularz cenowy 1Formularz cenowy 2Formularz cenowy 3Formularz cenowy 4Formularz cenowy 5Formularz cenowy 6,

 

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor IVLO