Rozmowy o szkle

W dniach: 26 i 27.11.2020 odbyły się 2 spotkania w aplikacji Teams, naszych uczniów klas o profilu plastycznym z przedstawicielami Wydziału Ceramiki i Szkła, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Nasi uczniowie poznali 3 kierunki uczelni – katedry: Sztuki i Wzornictwa Szkła, Sztuki i Wzornictwa Ceramiki oraz Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Zakresie Ceramiki i Szkła.

Wiadomości na temat znajdują się na stronie: https://www.asp.wroc.pl/?module=StaticContent&controller=Main&id=77&__seoName=Wydzia%C5%82+Ceramiki+i+Szk%C5%82a

 

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor IVLO