Dzień Patrona. Ślubowanie klas 1

10 listopada br. uczniowie klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica złożyli  uroczyste ślubowanie. 

Od tego momentu stali się   pełnoprawnymi członkami społeczności staszicowskiej z wszystkimi prawami i obowiązkami. Zobowiązali się do kultywowania tradycji szkoły i naśladowania Patrona Szkoły – Stanisława Staszica, który był wyjątkową osobą. To człowiek wykształcony i otwarty na świat, człowiek czynu, który nie poprzestając na planach wprowadzał je skutecznie w życie.
Pani Aleksandra Dopierała – Dyrektor ZSO nr 4 powiedziała: “Nasz patron we wszystkim, co robił kierował się dobrem społecznym i patriotyzmem”. Życzyła wszystkim uczniom, aby “w sylwetce Stanisława Staszica potrafili znaleźć inspirację dla siebie, aby czerpali wzorce z jego działalności i potrafili zastosować jego myśli w życiu”.
Uczestnicy uroczystości obejrzeli też film o Stanisławie Staszicu, przygotowany przez uczniów kl. 2e i 2f.
W tym ważnym dla całej społeczności staszicowskiej dniu zostały też odczytane akty mianowania na członków Samorządu Uczniowskiego.

 

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor IVLO