Co robimy?

Zakończenie roku szkolnego w TEAMS

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 uczniów klas III miało miejsce 24 kwietnia 20 r. Ze względu na pandemię koronawirusa uroczystość nie mogła się odbyć w szkole.

O godzinie 12.00 uczniowie, nauczyciele, dyrekcja oraz zaproszeni goście zasiedli przed komputerami i telefonami aby połączyć się za pomocą wykorzystywanej na co dzień do lekcji on-line platformy Teams. Spotkanie odbyło się według tradycyjnego scenariusza, prowadziła p. dyrektor, Aleksandra Dopierała. Pani dyrektor podkreśliła wyjątkowość wydarzenia: „Jesteście pierwszym rocznikiem w historii, który w ten sposób kończy naukę. W swoich domach, skupieni teraz przed ekranami komputerów lub telefonów uczestniczycie w uroczystym zdalnym zakończeniu roku szkolnego.” Głos zabrali zaproszenie goście: pan Michał Litwiniuk – Prezydent Miasta Biała Podlaska, pani Agata Kapica – Managera Programu Microsoft dla Edukacji, Ksiądz Henryk Jakubowicz – proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej, pan Konrad Radzikowski – Przewodniczący Rady Rodziców.

Cieszymy się, mieliśmy możliwość przeżycia tak wyjątkowej chwili wspólnie z naszymi uczniami i ich rodzicami. Mogliśmy się zobaczyć i usłyszeć. Mimo, że uroczystość odbyła się zdalnie nie zabrakło wzruszeń. Mamy nadzieję na spotkanie w lepszej i zdrowszej rzeczywistości. Absolwentom życzymy powodzenia na maturze i udanego startu w dorosłość.

Film z zakończenia roku:

Staszic czyta Dżumę

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie z Koła Teatralnego „Atelier”, Absolwenci IV Liceum Ogólnokształcącego wspólnie – online –  czytali lekturę. Projekt został przygotowany w aplikacji Teams.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z audiobooka , szczególnie polecamy uczniom klas maturalnych!

Zobacz e-booka: pobierz

Kształcenie zdalne

Kształcenie zdalne w naszej szkole od samego początku realizowane było za pomocą usługi Office365. Uczniowie łączyli się z nauczycielami na wirtualnych lekcjach korzystając z aplikacji Teams.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu w Staszicu obchodziliśmy 14.02.2020 r. Uczniowie na lekcjach informatyki omawiali zagrożenia, jakie czyhają na młodych ludzi podczas korzystania z  internetu. W ramach obchodów zorganizowany był konkurs, który sprawdzał wiedzę naszych uczniów dotyczącą bezpieczeństwa w internecie. Konkurs przygotowany był w aplikacji Forms.

Włączając się w akcję Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 uczniowie naszej szkoły 26 lutego 2020 r. wzięli udział w zdalnej konferencji on-line pn. „Prywatność i bezpieczeństwo”. Spotkanie odbyło się w Teams, uczestniczyły w nim trzy szkoły:

  1. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie. Temat: „Własność intelektualna”.
  2. IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej. Temat: „Zadbaj o swojego Facebooka”.
  3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim. Temat: „Cyberprzemoc i hejt”.

Innowacyjny nauczyciel

Tytuł Szkoła w Chmurze Microsoft

W 2018 r. nasze liceum dołączyło do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft oraz ogólnoświatowej sieci Microsoft Schools.

Tytuł nadawany jest szkołom, które podjęły się procesu transformacji sposobu nauczania, który pozytywnie wpływa na wyniki uczniów.

Szkoła w Chmurze Microsoft to: 

  • Szkoła bazująca na technologii Microsoft np. Office 365, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami.
  • Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.
  • Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.