Szkoła w Chmurze Microsoft!

Informacje o projekcie realizowanym w ZSO nr 4

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, stawiając na nowoczesne metody nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,  rozpoczyna  wdrażanie usługi Office 365 dla Edukacji. W ramach innowacyjnego projektu,  w całości finansowanego przez Urząd Miasta Biała Podlaska, każdy uczeń i nauczyciel uzyskuje dostęp do usługi Office 365 oraz możliwość bezpłatnej instalacji  Office 365 ProPlus – aplikacji pakietu Office Professional Plus w zawsze najnowszej wersji na 5 komputerach, 5 tabletach oraz 5 smartfonach. W ramach usługi użytkownicy otrzymują również, m.in. wirtualny dysk OneDrive, profesjonalną pocztę e-mail w domenie szkolnej, dostęp do wielu aplikacji edukacyjnych, tj. Microsoft Teams, Sway, Forms, OneNote.  

Celem projektu jest polepszenie warunków i sposobu nauczania dla uczniów i nauczycieli poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, a także zwiększenie dostępności i wykorzystywania najnowszych technologii przez uczniów niezależnie od miejsca w jakim się znajdują – w domu, czy w szkole. Uczniowie pracują w dobrze znanym im środowisku. Mają możliwość pracy grupowej nad wybranym materiałem udostępniając sobie pliki. Przygotowują się do życia zawodowego po ukończeniu nauki.

Projekt pilotażowy będzie trwał od stycznia do grudnia 2020 r.

Bardzo się cieszymy na współpracę z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej-Podlaskiej w ramach programu Szkoła w Chmurze Microsoft, którego celem jest wsparcie uczniów oraz nauczycieli, a przede wszystkim wyposażenie młodych w cyfrowe narzędzia, które pozwolą zdobywać wiedzę i umiejętności z całego świata – niezbędne w dorosłym zawodowym życiu. Rolą Microsoft jest dotarcie z technologiami oraz wsparciem w obszarze edukacji do każdego zakątka Ziemi. Przekazywanie wiedzy z użyciem technologii jest nie tylko ułatwieniem dla nauczycieli, ale przede wszystkim korzyścią dla uczniów, którzy już za kilkanaście lat, będą pracować w zawodach, o których dzisiaj niewiele możemy powiedzieć, poza tym że będą oparte o takie umiejętności, jak np. programowanie czy kreatywność.” Agata Kapica, Manager Programu Microsoft dla Edukacji

Czym jest usługa Office 365

Office 365 to zestaw usług i aplikacji, które są wykorzystywane w szkole do komunikacji, współpracy, dydaktyki oraz uczenia się. Office 365 to usługa subskrypcyjna, która jest przypisana do określonego użytkownika, a nie urządzenia.

Wybrane aplikacje w usłudze Office 365 dla edukacji:

  • Office 365 ProPlus – najnowszy pakiet Office do instalacji na prywatnych urządzeniach (5 komputerach, 5 tabletach i 5 smartfonach) dla wszystkich uczniów i nauczycieli.
  • Microsoft Teams – to centrum pracy zespołowej. Uczniowie i nauczyciele mogą łatwo współpracować, tworzyć materiały i dzielić się zasobami za pośrednictwem jednej, prostej i intuicyjnej platformy. Narzędzie bardzo przydatne szczególnie podczas prac projektowych.
  • Formspozwala tworzyć testy i ankiety przy tym w prosty sposób przeglądać wyniki lub odpowiedzi. Umożliwia błyskawiczne sprawdzenie wiedzy czy przeprowadzenie ankiety wśród uczniów.
  • OneNote – aplikacja do tworzenia notatek cyfrowych. Notatki można poprawiać, pisząc je na klawiaturze oraz dodając wyróżnienia lub adnotacje odręczne.
  • Swayto narzędzie do tworzenia interaktywnych prezentacji i witryn internetowych na podstawie gotowych szablonów.
  • OneDrivebezpłatną przestrzeń dyskową, gdzie można przechowywać i udostępniać swoje pliki. Nauczyciele mogą udostępniać w chmurze bieżące dokumenty związane z pracą szkoły: protokoły, wnioski, sprawozdania, plany pracy czy zarządzenia. Dzięki temu szkoła może zrezygnować z papierowej archiwizacji.

Logowanie do usługi Office 365

  1. Aby zalogować się do usługi Office 365 należy wpisać w dowolnej przeglądarce adres strony: https://portal.office.com.

2. Wprowadzamy adres e-mail uzyskany od nauczyciela oraz hasło przypisane przy zakładaniu konta. Przy pierwszym logowaniu system poprosi o zmianę hasła.

Dostęp do aplikacji możliwy z poziomu strony startowej lub po kliknięciu wielokropka w prawym górnym rogu:

Instalowanie pakietu Office 365 ProPlus

Aby zainstalować pakiet Office klikamy górne menu w lewym górnym rogu. Następnie wybieramy
Office 365:

W kolejnym kroku wybieramy Zainstaluj pakiet Office i postępujemy zgodnie z instrukcją:

Programy Microsoft dla nauczycieli

Microsoft Educator Centre

Microsoft Education Centre to bezpłatna platforma dedykowana edukatorom z całego świata zawierająca praktyczne kursy online, dostępna także w polskiej wersji językowej. Można na niej  spotkać inspirujących nauczycieli, przejść dedykowane, certyfikowane szkolenia, a także dowiedzieć się, jak dzięki technologii Microsoft dotrzeć do uczniów w zupełnie nowy sposób.

Aby zalogować się na platformę, używamy loginu i hasła z usługi Office 365 lub konta Microsoft

Link do platformy: Microsoft Educator Centre

Microsoft Innovative Educator Expert

Program MIE Expert to program, w którym uczestniczą edukatorzy z całego świata z pasją do nowych technologii Microsoft w edukacji.

Najbardziej innowacyjni nauczyciele dzielą się z innymi edukatorami swoimi pomysłami oraz stają się ekspertami w efektywnym wykorzystywaniu technologii Microsoft w edukacji. Osoby uczestniczące w programie mają okazję brać udział w projektach, dedykowanych konferencjach i warsztatach, m.in. raz co roku reprezentacje lokalnych społeczności MIEE spotykają się na konferencji E2 Education Exchange – światowym forum innowacyjnych edukatorów.

Program Skype in the Classroom

Program Skype in the Classroom umożliwia nauczycielom przeprowadzenie interaktywnych zajęć lekcyjnych, nawiązania współpracy ze szkołami z całego świata, a także uczestniczenia w wirtualnych wycieczkach w czasie rzeczywistym podczas lekcji z wykorzystaniem technologii Microsoft.

Link do programu Skype in the Classroom: https://education.skype.com/