KOŁO BIOLOGICZNE

Działania koła biologicznego są ukierunkowane na rozwój zainteresowań i pogłębianie wiedzy z biologii. Uczniowie w ramach pracy koła: Planowane są również wyjazdy członków koła na warsztaty naukowe do BioCentrum Edukacji Naukowej oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wszystkich uczniów chętnych do współpracy zapraszamy na nasze spotkania we wtorki o godzinie 14.35. opiekun koła Bożena Kłoczewska
Członkowie koła
Członkowie koła
Członkowie koła
Członkowie koła