O projekcie

„Póki nie jest za późno – miejsca pamięci w Białej Podlaskiej”

W roku 2014 przypada szereg / tzw. „okrągłych”/ rocznic istotnych dla Polski wydarzeń historycznych. W tym roku obchodzić będziemy mi.in.:
• 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej
• 75 rocznicę wybuchy II wojny światowej
• 75 rocznicę powołania Polskiego Państwa Podziemnego
• 70 rocznicę akcji „Burza”
• 70 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego.

Sprawa upamiętnienia tych ważnych wydarzeń, mających znaczący wpływ na losy naszego narodu i państwa, nabiera szczególnego znaczenia.

W roku szkolnym 2013/2014 zachęceni przez p. Renatę Maj, naszego opiekuna i pod jego kierunkiem, przystąpiliśmy do realizacji projektu, poświęconego poznaniu miejsc pamięci w Białej Podlaskiej. Taki wybór nie był przypadkowy. Geograficzne usytuowanie Białej Podlaskiej powodowało, że na jej terenie miały miejsce ważne wydarzenia polityczne, ale przede wszystkim zmagania związane z powstaniami narodowymi oraz wojnami światowymi. Obecnie ślady po tych tragicznych wydarzeniach odnajdujemy w całym mieście. Są to groby i cmentarze wojenne, miejsca egzekucji, pomniki, tablice pamiątkowe.

Na potrzeby projekty skoncentrowaliśmy się na wieku XX. Po krótkich negocjacjach zdecydowaliśmy się, aby efekt naszej pracy nad projektem nie trafił do tzw. szuflady. W tym celu postanowiliśmy stworzyć stronę internetową, poświęcaną miejscom pamięci w Białej Podlaskiej. Nasza strona docelowo miałaby być podstroną do oficjalnej strony naszej szkoły. Bez pomocy p. Magdaleny Nowosielskiej, nauczyciela informatyki i matematyki nasz plan nie doczekałby się gładkiej realizacji. Szablon strony przygotowywał Piotr Nastaga, pod kierunkiem p. Nowosielskiej. Na stronie, uwzględniając sugestie naszego opiekuna, p. Maj, postanowiliśmy umieścić kilka zakładek:
• Miejsca pamięci (przedstawiliśmy tutaj cały materiał merytoryczny i dokumentację fotograficzną nt. miejsc pamięci w Białej Podlaskiej)
• O projekcie (znajduje się tutaj sprawozdanie z realizacji projektu)
• Aktualności (zamieszczamy tutaj informacje o etapach realizacji projektu oraz innych działaniach koła)
• Inne projekty koła (podaliśmy tutaj informacje o wszystkich dotychczas zrealizowanych projektach koła)
• O nas (przedstawiliśmy tutaj członków koła regionalnego i jednocześnie twórców projektów)

W początkowej fazie projektu nasze działania skupiliśmy na zebraniu informacji na temat Białej Podlaskiej i miejsc pamięci w dostępnej literaturze. Z pomocą naszego opiekuna ustaliliśmy niezbędne do projektu opracowania. Na spotkaniach koła i w domu przygotowywaliśmy informacje na temat miejsc pamięci, obiektów i znaków pamięci. Opracowany i usystematyzowany materiał został zamieszczony na stronie pod zakładką Miejsca pamięci. Wykaz wykorzystanej bibliografii jest następujący:
1. H. Mierzwiński, Dzieje Białej Podlaskiej w latach 1918-1939, Biała Podlaska 2010.
2. J. Flisiński, H. Mierzwiński, Dzieje Białej Podlaskiej w latach 1939-1944, Biała Podlaska 2012.
3. S. Jadczak, Biała Podlaska dzieje miasta i jego zabytki, Lublin 1993.
4. A. Jodłowski, Pomniki, popiersia, tablice pamiątkowe w Białej Podlaskiej /wybór/, Biała Podlaska 2005.
5. T. Kaliszuk, Miejsca pamięci narodowej w Białej Podlaskiej poświęcone walce narodowo-wyzwoleńczej i martyrologii, cz. I, „Rocznik Bialskopodlaski” t. XII/2004, cz.2, „Rocznik Bialskopodlaski” t. XIV/2006.
6. M. Kowalski, J. Sroka, Upamiętnione miejsca walki i męczeństwa Południowego Podlasia, cz. I-V, „Rocznik Międzyrzecki”, t. VI/1974, t. VII/1975, t. VIII/1976, t. IX/1977, t. X/1978
7. J. Maraśkiewicz, Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Województwo bialskopodlaskie, Warszawa 1995,
8. E. Kospath - Pawłowski i H. Mierzwiński, Groby wojenne na Podlasiu, Siedlce 1997.
9. R. Maj, Cmentarze wojenne Białej Podlaskiej z okresu I wojny światowej, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, 3/2011.
10. Zbrodnie hitlerowskie w regionie bialskopodlaskim 1939-1944, red. M. Kowalski, Lublin 1977.
11. http://groby.radaopwim.gov.pl

W kolejnej fazie niezbędne było ustalenie obecnego stany miejsc pamięci i zdobycie aktualnej dokumentacji fotograficznej. W tym celu wraz z opiekunem odbyliśmy pięć wycieczek po Białej Podlaskiej i najbliższej okolicy. Była to najatrakcyjniejsza część projektu. Poszczególne wycieczki opisane są na stronie w zakładce Aktualności. Zdobyty materiał fotograficzny zamieściliśmy w zakładce Miejsca pamięci, przy opisach poszczególnych obiektów i znaków pamięci.

W celu zdobycia pełniejszej wiedzy o sprawach opieki nad miejscami pamięci uczestniczyliśmy w specjalnym spotkaniu w Urzędzie Miasta z kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, p. Romanem Siekierką. Szczegóły w zakładce Aktualności.

Na początku marca 2014 r. nasza strona zaczęła funkcjonować. W tym celu umieszczono odpowiednie informacje na stronie głównej szkoły oraz na szkolnym facebooku. Została także wykupiono domena dla nazwy www.staszic.kylos.pl/historia. Ułatwi to znacznie znalezienie naszej strony w sieci.

W trakcie realizacji projektu staraliśmy się odwołać do każdej formy miejsc pamięci w naszym mieście. I tu zaskoczyła nas ilość takich miejsc. O wielu nie mieliśmy w ogóle pojęcia, jak zapewne znaczna część mieszkańców naszego miasta. Dodatkowym atutem było dla nas bezpośrednie poznawanie XX-wiecznej historii Białej Podlaskiej poprzez konkretne obiekty i znaki pamięci narodowej. Jednocześnie projekt wprowadził nas w czasowo różne wydarzenia (I wojna światowa, wojna polsko-bolszewicka, II wojna światowa).

Stworzenie strony to dla nas nie koniec działań. W kwietniu 2014 r. z okazji Dnia Otwartego w naszej szkole organizujemy dla gimnazjalistów konkurs. Będzie on sprawdzać znajomość informacji o miejscach pamięci, zawartych na naszej stronie. Szczegóły wkrótce w zakładce Aktualności.

W czerwcu 2014 r. odbędzie się otwarcie naszej wystawy fotograficznej „Miejsca pamięci w Białej Podlaskiej” w Urzędzie Miasta Biała Podlaska. Liczymy, że wystawa przyczyni się do większego zainteresowania historią miasta. Szczegóły wkrótce w zakładce Aktualności.

Sprawozdanie zostało umieszczone na stronie w zakładce O projekcie.


2014 PROJEKT HISTORIA