Laboratorium


Tradycją jest, że uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym, kontynuują naukę na kierunkach tj. analityka medyczna, biologia, biotechnologia, chemia, medycyna, pielęgniarstwo. Różnorodność specjalizacji sprawia, że na etapie liceum, bez bliższego poznania specyfiki i charakteru poszczególnych stanowisk, bardzo trudno jest zdecydować o kierunku studiów. Pomocą są wizyty w placówkach realizujących działania medyczne i poznawanie „od kuchni” pracy ich personelu.
22 marca 2013 r. uczniowie klasy II E IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej pod opieką wychowawczyni pani Katarzyny Kulickiej, zapoznali się z funkcjonowaniem działu diagnostyki laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej . Kierownik laboratorium - pan mgr Ryszard Domański – specjalista IIo z analityki klinicznej przedstawił wszystkim uczestnikom spotkania rodzaj i specyfikę badań, jakie wykonywane są w tym miejscu
 • SL370033
 • SL370034
 • SL370035
 • SL370036
 • SL370038
 • SL370039
 • SL370040
 • SL370041
 • SL370043
 • SL370044
 • SL370045
 • SL370050
 • SL370051
 • SL370053
 • SL370054
 • SL370055
 • SL370056
 • SL370057
 • SL370058
 • SL370060
 • SL370061
 • SL370066
 • SL370068
 • SL370069
 • SL370070
 • SL370072
 • SL370073
 • SL370075
 • SL370081
 • SL370083
 • SL370084
 • SL370087
 • SL370089