Rodzice

Odbiór świadectw

Zapraszamy na spotkania z Wychowawcami i odbiór świadectw od 29.06.2020 r. Świadectwa odbieramy według załączonego Harmonogramu. Uczniowie, którzy nie będą mogli być w tym terminie mogą zgłosić się po odbiór świadectwa do sekretariatu szkoły codziennie w godz. 8:00 -15:00. Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Harmonogram wydawania świadectw 29.06.2020 r. w godz. 9:00-11:00 Wejście 1 /wejście do segmentu A/ kl. 1a s. 84; 1b – s. 86 Wejście 2 /główne wejście…

Konkursy

VII Rejonowym Konkursie Ortograficznym z języka rosyjskiego oraz Szkolny Konkurs Plastyczny ”Moja okładka podręcznika do języka rosyjskiego” rozstrzygnięte!   W lutym po raz VII z inicjatywy naszej szkoły został zorganizowany Rejonowym Konkursie Ortograficznym z języka rosyjskiego. Tegoroczna edycja zmagań językowych spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów i ich opiekunów. Wśród nadesłanych prac konkursowych, z których wyłoniono zwycięzców, aż 14 było bezbłędnych. 12 marca planowaliśmy Dzień Kultury Słowiańskiej – wręczenie nagród zwycięzcom,…

Profile w 2020/2021

Planowane profile w roku szkolnym 2020/2021 I A KLASA HUMANISTYCZNA Przedmioty w rozszerzeniu:  j. polski, historia, WOS. Przedmiot uzupełniający: edukacja teatralna. Język I – angielski, język II – do wyboru*. I B KLASA JĘZYKOWA Przedmioty w rozszerzeniu: j. angielski, geografia oraz do wyboru j. niemiecki lub j. rosyjski. Język I – angielski, język II – niemiecki lub rosyjski.   I C KLASA MUZYCZNO – MEDIALNA Przedmioty w rozszerzeniu: j. polski,…

Office 365

IV LO im. Stanisława Staszica bezpłatnie udostępnia pełną wersję pakietu biurowego Office wszystkim uczniom naszej szkoły.

Konsultacje

KONSULTACJE ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS I i II  Zgłoszenia chęci uczestnictwa w konsultacjach na cały nadchodzący tydzień prosimy dokonać przez dziennik elektroniczny do wicedyrektora p. Beaty Samojluk (w wiadomości proszę podać: imię i nazwisko ucznia lub maturzysty, klasę, dzień konsultacji, przedmiot, nauczyciel) do piątku do godziny 13.00. Osoby zgłoszone otrzymają wiadomości ze szczegółami organizacyjnymi (deklaracja, godzina konsultacji, sala). Dla zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy szkoły w konsultacjach będą uczestniczyły wyłącznie osoby,…

Konkurs na najlepszą klasę!

Jeśli jesteście ciekawi, wyróżniający się, macie coś dopowiedzenia lub chcecie udowodnić, że to właśnie Wy jesteście najlepsi, nagrajcie 2-3 minutowy film o sobie.

Aktualności maturalne

Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego: zobacz Absolwenci, którzy 1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są obowiązani przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub 2) są  obowiązani przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej powinni złożyć w sekretariacie szkoły do 25 maja…

Konsultacje dla MATURZYSTÓW

  Drodzy Maturzyści, od 25 maja chcielibyśmy zaproponować Wam, oprócz dotychczasowych konsultacji w Teamsach, także  konsultacje z przedmiotów maturalnych prowadzone na terenie szkoły.  Zgłoszenia udziału w konsultacjach na cały nadchodzący tydzień prosimy dokonać przez dziennik elektroniczny ( w wiadomości proszę podać: imię i nazwisko, klasę, dzień konsultacji, przedmiot)  do wicedyrektora p. Beaty Samojluk  do piątku do godziny 13.00. Osoby zgłoszone otrzymają potwierdzenie wpisania na konsultacje oraz szczegółowe informacje dot. ich przebiegu. Dla…

MIEJSKIE OBCHODY ŚWIĘTA 34 PUŁKU PIECHOTY

W tym roku obchody są szczególne, bo obchodzimy 100 lecie bitwy pod Rzeczycą i jednoczenie mamy czas epidemii, który uniemożliwia obchody w tradycyjny sposób. Przedstawiamy za to okolicznościowy film o obchodach oraz o wpływie 34 Pułku Piechoty na życie przedwojennej Białej Podlaskiej.

Powtórka przed maturą

Codziennie, od poniedziałku do piątku, od godziny 10:20 w TVP HD (z powtórką w TVP Rozrywka) będą emitowane 70-minutowe audycje z wybranymi zagadnieniami z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii, historii, geografii, biologii i wiedzy o społeczeństwie, na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Każda lekcja potrwa 20 minut.

Linki

https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialapodlaska/

Ligi przedmiotowe

Projekty

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO