Programy i projekty

Szkoła w chmurze Microsoft

 

Nasze liceum dołączyło do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft oraz ogólnoświatowej sieci Microsoft Schools.

Tytuł nadawany jest szkołom, które podjęły się procesu transformacji sposobu nauczania, który pozytywnie wpływa na wyniki uczniów.

Szkoła w Chmurze Microsoft to: 

  • Szkoła bazująca na technologii Microsoft np. Office 365, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami.
  • Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.
  • Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft to prestiżowe wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem Szkoła w Chmurze Microsoft. To również zaproszenie do światowych programów  takich jak:

  • Microsoft Innovative Expert Educator – globalnej sieci innowacyjnych nauczycieli – w naszej szkole posiada ten tytuł Magdalena Nowosielska
  • Showcase School czyli globalnej sieci innowacyjnych szkół

O programie: aka.ms/SzkolaMicrosoft

Microsoft w edukacji: https://www.microsoft.com/pl-pl/education

Stacja Kultury 2016

Stacje Kultury to jeden z najbardziej wyróżniających się plebiscytów dla szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, które w sposób szczególny zaangażowały się w życie kulturalne regionu
i działania na rzecz edukacji kulturalnej młodzieży. Celem konkursu jest wyróżnienie i pomoc w wypromowaniu szkół, które są miejscem przyjaznym dla inicjatyw kulturalnych, wspierają rozwój artystyczny swoich uczniów, tworzą klimat inspirujący dla działań twórczych oraz aktywnie włączają się w życie kulturalne.

Organizatorem Stacji Kultury 2016 jest Fundacja TEAM Teatrikon we współpracy z Centrum Spotkania Kultur, Fundacją Rozwoju Wolontariatu oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Spośród wszystkich zgłoszonych szkół jury, złożone z przedstawicieli organizatorów i organizacji pozarządowych współpracujących ze szkołami, wybrało 12, które zostały nomino­wane do tytułu Stacje Kultury 2016.

8 grudnia 2016 roku w Lublinie, odbyła się  gala podsumowująca plebiscyt, gdzie wyłoniono cztery z dwunastu nominowanych placówek oświatowych ubiegających się o ten prestiżowy tytuł.

Znaleźliśmy się w gronie nagrodzonych, które otrzymały w sumie najwięcej punktów w głosowa­niu internetowym i głosowaniu jury.

W uroczystości udział wzięła sześcioosobowa delegacja uczniów i nauczycieli z Panem Dyrektorem Stanisławem Romanowskim na czele.

 

Szkoła Odkrywców Talentów

Nasze liceum w roku szkolnym 2010/11 zostało wpisane na listę Szkół Odkrywców Talentów. Czujemy się zobowiązani aby kontynuować działania mające na celu wspieranie naszych uczniów w rozwijaniu ich talentów i pomóc im w odkrywaniu ich uzdolnień.
Dnia 21 marca 2012 w ramach obchodów Dnia Talentów w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o kulturze krajów, w których mówi się w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim. Pytania zostały opracowane przez zespół przedmiotowy nauczycieli języków obcych a następnie na drugiej godzinie lekcyjnej uczniowie klas pierwszych i drugich, w liczbie 226, udzielali odpowiedzi na pytania konkursowe.
Po sprawdzeniu prac komisja złożona z nauczycieli języków obcych wyłoniła zwycięzców. Zostali nimi: Małgorzata Pietruczuk z klasy 2a i Radosław Kaźmieruk z klasy 2b (91%), drugie miejsce zajął Konrad Stefaniuk z klasy 2b (90% ) a trzecie miejsce Karol Najdyhor z klasy 1f (88% ). Najlepsza klasa okazała się klasa 2d (78%) a najsłabszy wynik uzyskała klasa 2f (57%).Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
Oprócz tego w tym dniu w ramach corocznego konkursu klas drugich ( „Stasionalia” ) miała miejsce prezentacja klasy 2c, zatytułowana „Stach Model”. Przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy 2c spotkało się z wielkim zainteresowaniem uczniów i nauczycieli.
„Stasionalia ” to konkurs na prezentację klasy, bardzo popularny wśród uczniów i w obrębie całego miasta. Jego idea została zapoczątkowana przez p. Renatę Maj, ówczesnego opiekuna Samorządu Uczniowskiego, w 2001r. Opracowała ona regulamin konkursu, modernizowany i doskonalony później przez kolejnego opiekuna SU p. Monikę Karmasz. Obecnie działania związane z konkursem pilotuje p. Anna Wojtiuk aktualny opiekun SU. Głównym celem zapoczątkowania tej formy aktywności, było zwiększenie integracji klas i twórczego zaangażowania uczniów w życie szkoły, propagowanie idei staszicowskich. Poza tym przygotowując swoje „Stasionalia” uczniowie uczą się planowania działań, poszukiwania sponsorów, odpowiedzialności, negocjacji i innych umiejętności interpersonalnych.

Dobre praktyki

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami dobrych praktyk realizowanych w Naszej szkole.

Klasy plastyczne

Klasy muzyczne

MATEMATYKA – powtórka przed maturą kure e-learningowy

Stasionalia

Odkrywamy talenty

Studentki wraz z uczniami Nasza szkoła została uznana za miejsce odkrywania talentów. Ministerstwo edukacji Narodowej i redakcja “Super Expressu” w ten sposób docenia i promuje szkoły, które w ciekawy sposób rozwijają talent swoich uczniów. W naszej szkole uczniowe mogą rozwijać się w wielu dziedzinach: artystycznych, aktywności obywatelskiej lub wolontariatu, przdmiotowych czy sportowych. Tablica upamiętniająca nadanie tytułu “Szkoła Odkrywców Talentów” została powieszona obok sekretariatu. zobacz więcej na stronie MEN

Dodaj komentarz

Linki

Ligi przedmiotowe

Projekty

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO