Programy i projekty

Szkoła Odkrywców Talentów

Nasze liceum w roku szkolnym 2010/11 zostało wpisane na listę Szkół Odkrywców Talentów. Czujemy się zobowiązani aby kontynuować działania mające na celu wspieranie naszych uczniów w rozwijaniu ich talentów i pomóc im w odkrywaniu ich uzdolnień.
Dnia 21 marca 2012 w ramach obchodów Dnia Talentów w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o kulturze krajów, w których mówi się w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim. Pytania zostały opracowane przez zespół przedmiotowy nauczycieli języków obcych a następnie na drugiej godzinie lekcyjnej uczniowie klas pierwszych i drugich, w liczbie 226, udzielali odpowiedzi na pytania konkursowe.
Po sprawdzeniu prac komisja złożona z nauczycieli języków obcych wyłoniła zwycięzców. Zostali nimi: Małgorzata Pietruczuk z klasy 2a i Radosław Kaźmieruk z klasy 2b (91%), drugie miejsce zajął Konrad Stefaniuk z klasy 2b (90% ) a trzecie miejsce Karol Najdyhor z klasy 1f (88% ). Najlepsza klasa okazała się klasa 2d (78%) a najsłabszy wynik uzyskała klasa 2f (57%).Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
Oprócz tego w tym dniu w ramach corocznego konkursu klas drugich ( „Stasionalia” ) miała miejsce prezentacja klasy 2c, zatytułowana „Stach Model”. Przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy 2c spotkało się z wielkim zainteresowaniem uczniów i nauczycieli.
„Stasionalia ” to konkurs na prezentację klasy, bardzo popularny wśród uczniów i w obrębie całego miasta. Jego idea została zapoczątkowana przez p. Renatę Maj, ówczesnego opiekuna Samorządu Uczniowskiego, w 2001r. Opracowała ona regulamin konkursu, modernizowany i doskonalony później przez kolejnego opiekuna SU p. Monikę Karmasz. Obecnie działania związane z konkursem pilotuje p. Anna Wojtiuk aktualny opiekun SU. Głównym celem zapoczątkowania tej formy aktywności, było zwiększenie integracji klas i twórczego zaangażowania uczniów w życie szkoły, propagowanie idei staszicowskich. Poza tym przygotowując swoje „Stasionalia” uczniowie uczą się planowania działań, poszukiwania sponsorów, odpowiedzialności, negocjacji i innych umiejętności interpersonalnych.

Dobre praktyki

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami dobrych praktyk realizowanych w Naszej szkole.

Klasy plastyczne

Klasy muzyczne

MATEMATYKA – powtórka przed maturą kure e-learningowy

Stasionalia

Odkrywamy talenty

Studentki wraz z uczniami Nasza szkoła została uznana za miejsce odkrywania talentów. Ministerstwo edukacji Narodowej i redakcja “Super Expressu” w ten sposób docenia i promuje szkoły, które w ciekawy sposób rozwijają talent swoich uczniów. W naszej szkole uczniowe mogą rozwijać się w wielu dziedzinach: artystycznych, aktywności obywatelskiej lub wolontariatu, przdmiotowych czy sportowych. Tablica upamiętniająca nadanie tytułu “Szkoła Odkrywców Talentów” została powieszona obok sekretariatu. zobacz więcej na stronie MEN

Dodaj komentarz

Linki

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO