Podlaska Liga Koszykówki

PODLASKA LIGA KOSZYKÓWKI SEZON 2018/2019  –  I RUNDA
DATA GODZ. GDZIE KTO Z KIM
20.10.2018 sobota 10.00 PLK II LO SP – 3   –   SP – 5 (VI)
20.10.2018 sobota 11.00 PLK II LO VICTORIA BRZEŚĆ   –   GM KONSTANTYNÓW (V)
20.10.2018 sobota 12.00 PLK II LO I LO   –   II LO (VII)
20.10.2018 sobota 13.00 PLK II LO II LO   –   AWF (VIII)
21.10.2018 niedziela 14.00 PLK SP – 9 SMOK SP – 2 z. I   –   STRUŚ OKRZEJA (II)
21.10.2018 niedziela 15.00 PLK SP – 9 OLIMP PARCZEW   –   SP KONSTANTYNÓW (I)
21.10.2018 niedziela 16.00 PLK SP – 9 SP – 5   –   SP – 3 z. I (IV)
21.10.2018 niedziela 17.00 PLK SP – 9 SP – 3 z. II   –   SP KONSTANTYNÓW (IV)
21.10.2018 niedziela 14.00 PLK IV LO GM KONSTANTYNÓW   –   CM BRZEŚĆ (VI)
21.10.2018 niedziela 15.00 PLK IV LO IV LO   –   CM BRZEŚĆ (VII)
21.10.2018 niedziela 16.00 PLK IV LO SMOK SP – 2 z. II   –   SP KONSTANTYNÓW (II)
21.10.2018 niedziela 17.00 PLK IV LO IV LO   –   I LO (VIII)
27.10.2018 sobota 15.00 PLK SP – 9 SP KONSTANTYNÓW   –   VICTORIA BRZEŚĆ (III)
27.10.2018 sobota 16.00 PLK SP – 9 SP KONSTANTYNÓW   –   VICTORIA BRZEŚĆ (IV)
27.10.2018 sobota 17.00 PLK SP – 9 SP – 5   –   SP KONSTANTYNÓW (II)
27.10.2018 sobota 18.00 PLK SP – 9 SP – 9 z. II   –   OLIMP PARCZEW (I)
28.10.2018 niedziela 10.00 PLK I LO I LO   –   II LO (VIII)
28.10.2018 niedziela 11.00 PLK I LO I LO   –   IV LO (VII)
28.10.2018 niedziela 12.00 PLK I LO GM KONSTANTYNÓW   –   CM BRZEŚĆ z. I (V)
28.10.2018 niedziela 13.00 PLK I LO GM KONSTANTYNÓW   –   SP – 3 (VI)
28.10.2018 niedziela 14.00 PLK IV LO GM – 4   –   CM BRZEŚĆ z. II (V)
28.10.2018 niedziela 15.00 PLK IV LO CM BRZEŚĆ   –   ODYS (VII)
28.10.2018 niedziela 16.00 PLK IV LO STRUŚ OKRZEJA   –   SMOK SP – 2 z. II (II)
28.10.2018 niedziela 17.00 PLK IV LO SP – 3   –   SMOK SP – 2 z. I (II)
04.11.2018 niedziela 14.00 PLK SP – 9 SP – 9 z. II   –   VICTORIA BRZEŚĆ (III)
04.11.2018 niedziela 15.00 PLK SP – 9 VICTORIA BRZEŚĆ   –   SP – 9 (IV)
04.11.2018 niedziela 16.00 PLK SP – 9 SP KONSTANTYNÓW   –   SP – 3 z. I (IV)
04.11.2018 niedziela 17.00 PLK SP – 9 SMOK SP – 2   –   SP – 3 z. II (IV)
04.11.2018 niedziela 14.00 PLK IV LO SMOK SP – 2 z. I  –   SP – 5 (II)
04.11.2018 niedziela 15.00 PLK IV LO SMOK SP – 2 z. II   –   SP – 3 (II)
04.11.2018 niedziela 16.00 PLK IV LO IV LO   –   ODYS (VII)
04.11.2018 niedziela 17.00 PLK IV LO IV LO   –   AWF (VIII)
10.11.2018 sobota 10.00 PLK II LO
10.11.2018 sobota 11.00 PLK II LO GM – 6   –   GM KONSTANTYNÓW (V)
10.11.2018 sobota 12.00 PLK II LO CM BRZEŚĆ   –   SP – 5 (VI)
10.11.2018 sobota 13.00 PLK II LO CM BRZEŚĆ z. I   –   GM – 4 (V)
18.11.2018 niedziela 10.00 PLK I LO AWF   –   I LO (VIII)
18.11.2018 niedziela 11.00 PLK I LO GM KONSTANTYNÓW   –   GM – 4 (V)
18.11.2018 niedziela 12.00 PLK I LO CM BRZEŚĆ z. II   –   GM – 6 (V)
18.11.2018 niedziela 13.00 PLK I LO CM BRZEŚĆ    –   I LO (VII)
18.11.2018 niedziela 14.00 PLK SP – 9 VICTORIA BRZEŚĆ   –   SMOK SP – 2 (IV)
18.11.2018 niedziela 15.00 PLK SP – 9 VICTORIA BRZEŚĆ   –   SP – 9 z. I (III)
18.11.2018 niedziela 16.00 PLK SP – 9 SP KONSTANTYNÓW   –   SP – 9 z. I (I)
18.11.2018 niedziela 17.00 PLK SP – 9 SP – 9   –   SP KONSTANTYNÓW (IV)
24.11.2018 sobota 10.00 PLK II LO II LO   –   IV LO (VIII)
24.11.2018 sobota 11.00 PLK II LO II LO   –   IV LO (VII)
24.11.2018 sobota 12.00 PLK II LO VICTORIA BRZEŚĆ   –   GM – 4 (V)
24.11.2018 sobota 13.00 PLK II LO SP – 5   –   GM KONSTANTYNÓW (VI)
25.11.2018 niedziela 14.00 PLK SP – 9 SP – 5   –   STRUŚ OKRZEJA (II)
25.11.2018 niedziela 15.00 PLK SP – 9 SP – 9   –   SP – 5 (IV)
25.11.2018 niedziela 16.00 PLK SP – 9 SP – 3   –   SP KONSTANTYNÓW (II)
25.11.2018 niedziela 17.00 PLK SP – 9 SMOK SP – 2   –   SP – 5 (IV)
25.11.2018 niedziela 18.00 PLK SP – 9 SP – 3 z. II   –   SP – 9 (IV)
25.11.2018 niedziela 14.00 PLK IV LO SP – 3 z. I   –   SMOK SP – 2 (IV)
25.11.2018 niedziela 15.00 PLK IV LO CM BRZEŚĆ z. II   –   GM KONSTANTYNÓW (V)
25.11.2018 niedziela 16.00 PLK IV LO GM – 6   –   CM BRZEŚĆ z. I (V)
25.11.2018 niedziela 17.00 PLK IV LO ODYS   –   I LO (VII)
02.12.2018 niedziela 10.00 PLK I LO
02.12.2018 niedziela 11.00 PLK I LO VICTORIA BRZEŚĆ   –   GM – 6 (V)
02.12.2018 niedziela 12.00 PLK I LO CM BRZEŚĆ   –   SP – 3 (VI)
02.12.2018 niedziela 13.00 PLK I LO II LO   –   CM BRZEŚĆ (VII)
02.12.2018 niedziela 13.00 PLK SP – 9 VICTORIA BRZEŚĆ   –   SP – 3 (IV)
02.12.2018 niedziela 14.00 PLK SP – 9 SP – 5   –   SP KONSTANTYNÓW (IV)
02.12.2018 niedziela 15.00 PLK SP – 9 SP – 9   –   SP – 3 z. I (IV)
02.12.2018 niedziela 16.00 PLK SP – 9 SP – 9 z. I   –   OLIMP PARCZEW (I)
02.12.2018 niedziela 14.00 PLK IV LO STRUŚ OKRZEJA   –   SP – 3 (II)
02.12.2018 niedziela 15.00 PLK IV LO SMOK SP – 2 z. II   –   SP – 5 (II)
02.12.2018 niedziela 16.00 PLK IV LO SP KONSTANTYNÓW   –   SMOK SP – 2 z. I (II)
02.12.2018 niedziela 17.00 PLK IV LO SMOK SP – 2 z. I   –   SMOK SP – 2 z. II (II)
09.12.2018 niedziela 13.00 PLK IV LO SP KONSTANTYNÓW   –   STRUS OKRZEJA (II)
09.12.2018 niedziela 14.00 PLK IV LO SP – 5   –   VICTORIA BRZEŚĆ (IV)
09.12.2018 niedziela 15.00 PLK IV LO SP – 9 z. II   –   SP KONSTANTYNÓW (III)
09.12.2018 niedziela 16.00 PLK IV LO GM – 4   –   GM – 6 (V)
09.12.2018 niedziela 17.00 PLK IV LO ODYS   –   II LO (VII)
16.12.2018 niedziela 13.00 PLK SP – 9 SMOK SP – 2   –   SP – 9 (IV)
16.12.2018 niedziela 14.00 PLK SP – 9 SP – 9 z. II   –   SP KONSTANTYNÓW (I)
16.12.2018 niedziela 15.00 PLK SP – 9 SP – 9 z. II   –   SP – 9 z. I (I)
16.12.2018 niedziela 16.00 PLK SP – 9 SP – 9 z. I   –   SP KONSTANTYNÓW (III)
16.12.2018 niedziela 14.00 PLK IV LO SP – 3 z. I   –   VICTORIA BRZEŚĆ (IV)
16.12.2018 niedziela 15.00 PLK IV LO SP – 3 z. II   –   SP – 5 (IV)
16.12.2018 niedziela 16.00 PLK IV LO SP KONSTANTYNÓW   –   SMOK SP – 2 (IV)
16.12.2018 niedziela 17.00 PLK IV LO SP – 3   –   SP – 5 (II)

Linki

Ligi przedmiotowe

Projekty

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO