Podlaska Liga Koszykówki

PODLASKA LIGA KOSZYKÓWKI SEZON 2017/2018 – I RUNDA

DATA GODZ. GDZIE KTO Z KIM
21.10.2017 sobota 10.00 PLK SP – 3 SP – 3 z. II   –   SMOK SP – 2 (IV)
21.10.2017 sobota 11.00 PLK SP – 3 SP – 3 z. I   –   SP Konstantynów (IV)
21.10.2017 sobota 12.00 PLK SP – 3 SP – 3 z. II   –   SP – 9 (II)
21.10.2017 sobota 13.00 PLK SP – 3 SP – 3 z. I   –   SP Konstantynów (II)
22.10.2017 niedziela 13.30 PLK SP – 9 SP – 9 z. II   –   SP Konstantynów (III)
22.10.2017 niedziela 14.30 PLK SP – 9 SP Woskrzenice   –   VICTORIA Brześć (III)
22.10.2017 niedziela 15.30 PLK SP – 9 CM Brześć z. II   –   GM – 6 (V)
22.10.2017 niedziela 16.30 PLK SP – 9 GM Konstantynów   –   GM – 4 (V)
28.10.2017 sobota 10.00 PLK SP – 3 SP Konstantynów   –   SMOK SP – 2 z. II (II)
28.10.2017 sobota 11.00 PLK SP – 3 SP – 9   –   SMOK SP – 2 z. I (II)
28.10.2017 sobota 12.00 PLK SP – 3 SP – 3 z. I   –   SP – 3 z. II (II)
28.10.2017 sobota 13.00 PLK SP – 3 VICTORIA Brześć   –   SP Konstantynów (III)
28.10.2017 sobota 14.00 PLK SP – 3 SP – 3 z. I   –   SP – 3 z. II (IV)
29.10.2017 niedziela 15.00 PLK IV LO DZIEWIĄTKA   –   I LO (VII)
29.10.2017 niedziela 16.00 PLK IV LO CM Brześć   –   STRUŚ Okrzeja (VI)
29.10.2017 niedziela 17.00 PLK IV LO GM Konstantynów   –   SP – 5 (VI)
29.10.2017 niedziela 18.00 PLK IV LO IV LO   –   ODYS (VII)
05.11.2017 niedziela 10.00 PLK I LO I LO   –   II LO (VIII)
05.11.2017 niedziela 11.00 PLK I LO I LO   –   ODYS (VII)
05.11.2017 niedziela 12.00 PLK I LO GM Konstantynów   –   CM Brześć (VI)
05.11.2017 niedziela 13.00 PLK I LO VICTORIA Brześć   –   GM – 4 (V)
05.11.2017 niedziela 13.30 PLK SP – 9 SP – 9 z. I   –   OLIMP Parczew (I)
05.11.2017 niedziela 14.30 PLK SP – 9 SP – 9 z. II   –   SP Konstantynów (I)
05.11.2017 niedziela 15.30 PLK SP – 9 GM – 6   –   GM Konstantynów (V)
05.11.2017 niedziela 16.30 PLK SP – 9 SP Woskrzenice   –   SP – 9 z. I (III)
12.11.2017 niedziela 15.00 PLK IV LO IV LO   –   DZIEWIĄTKA (VII)
12.11.2017 niedziela 16.00 PLK IV LO SP – 5   –   STRUŚ Okrzeja (VI)
12.11.2017 niedziela 17.00 PLK IV LO GM – 4   –   GM – 6 (V)
12.11.2017 niedziela 18.00 PLK IV LO SMOK SP – 2 z. I   –   SMOK SP – 2 z. II (II)
19.11.2017 niedziela 13.30 PLK SP – 9 SP Konstantynów   –   SP – 9 z. I (III)
19.11.2017 niedziela 14.30 PLK SP – 9 SMOK SP – 2 z. II   –   SP – 9 (II)
19.11.2017 niedziela 15.30 PLK SP – 9 GM Konstantynów   –   CM Brześć z. I (V)
19.11.2017 niedziela 16.30 PLK SP – 9 VICTORIA Brześć   –   GM – 6 (V)
25.11.2017 sobota 9.00 PLK SP – 3 SP – 3 z. II   –   SP Konstantynów (IV)
25.11.2017 sobota 10.00 PLK SP – 3 SMOK SP – 2 z. I   –   SP – 3 z. I (II)
25.11.2017 sobota 11.00 PLK SP – 3 SP – 3 z. II   –   SP Konstantynów (II)
25.11.2017 sobota 12.00 PLK SP – 3 SP – 9 z. II   –   SP Woskrzenice (III)
26.11.2017 niedziela 15.00 PLK IV LO IV LO   –   I LO (VIII)
26.11.2017 niedziela 16.00 PLK IV LO CM Brześć z. II   –   GM Konstantynów (V)
26.11.2017 niedziela 17.00 PLK IV LO STRUŚ Okrzeja   –   GM Konstantynów (VI)
26.11.2017 niedziela 18.00 PLK IV LO SP – 3 z. I   –   SMOK SP – 2 (IV)
03.12.2017 niedziela 10.00 PLK I LO I LO   –   IV LO (VII)
03.12.2017 niedziela 11.00 PLK I LO GM Konstantynów   –   VICTORIA Brześć (V)
03.12.2017 niedziela 12.00 PLK I LO GM – 4   –   CM Brześć z. II (V)
03.12.2017 niedziela 13.00 PLK I LO GM – 6   –   CM Brześć z. I (V)
03.12.2017 niedziela 13.30 PLK SP – 9 OLIMP Parczew   –   SP Konstantynów (I)
03.12.2017 niedziela 14.30 PLK SP – 9 SP – 9 z. I   –   SP – 9 z. II (I)
03.12.2017 niedziela 15.30 PLK SP – 9 SP Konstantynów   –   SP – 9 (II)
03.12.2017 niedziela 16.30 PLK SP – 9 SP – 9 z. I   –   SP – 9 z. II (III)
09.12.2017 sobota 9.00 PLK SP – 3 SMOK SP – 2   –   SP Konstantynów (IV)
09.12.2017 sobota 10.00 PLK SP – 3 VICTORIA Brześć   –   SP – 9 z. II (III)
09.12.2017 sobota 11.00 PLK SP – 3 SMOK SP – 2 z. I   –   SP Konstantynów (II)
09.12.2017 sobota 12.00 PLK SP – 3 SP – 9   –   SP – 3 z. I (II)
10.12.2017 niedziela 15.00 PLK IV LO SP – 9 z. II   –   OLIMP Parczew (I)
10.12.2017 niedziela 16.00 PLK IV LO SP Konstantynów   –   SP – 9 z. I (I)
10.12.2017 niedziela 17.00 PLK IV LO SMOK SP – 2 z. II   –   SP – 3 z. II (II)
10.12.2017 niedziela 18.00 PLK IV LO CM Brześć z. I   –   GM – 4 (V)
16.12.2017 sobota 9.00 PLK SP – 3 SP Konstantynów   –   SP Woskrzenice (III)
16.12.2017 sobota 10.00 PLK SP – 3 SP – 9 z. I   –   VICTORIA Brześć (III)
16.12.2017 sobota 11.00 PLK SP – 3 SP – 3 z. I   –   SMOK SP – 2 z. II (II)
16.12.2017 sobota 12.00 PLK SP – 3 SP – 3 z. II   –   SMOK SP – 2 z. I (II)
17.12.2017 niedziela 15.00 PLK IV LO ODYS   –   DZIEWIĄTKA (VII)
17.12.2017 niedziela 16.00 PLK IV LO II LO   –   IV LO (VIII)
17.12.2017 niedziela 17.00 PLK IV LO CM Brześć   –   SP – 5 (VI)
17.12.2017 niedziela 18.00 PLK IV LO