Rodzice

Informacje dotyczące matury:

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015
obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023:

EM 2023 Informacja P2 aktualizacja.pdf (oke.krakow.pl)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku:

20220819 E8_EM 2023 Komunikat o harmonogramie.pdf (oke.krakow.pl)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023:

20220819 EM 2023 Komunikat o dostosowaniach.pdf (oke.krakow.pl)

Komunikat dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej
z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku:

20220819 E8_EM 2023 Komunikat o przyborach.pdf (oke.krakow.pl)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2023:

20220819 EM 2023 Komunikat o egzaminie z informatyki.pdf (oke.krakow.pl)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2021 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2023:

EM Komunikat o egzaminie ustnym z języka polskiego_Formuła 2023.pdf (cke.gov.pl)

Przydział klas:

1A – Monika Lenz

1B – Adrianna Rogalska (Agnieszka Potocka)

1C – Beata Kuzko

1D – Angelika Sygnecka – Garbacik

1E – Katarzyna Michałowska – Weiner

1F – Paweł Gawrysiuk (Joanna Byszuk)

1G – Małgorzata Bierczyńska – Osuch

1H – Aleksandra Michaluk

2A – Justyna Kaliszewska Łodyga

2B – Aneta Pszczoła Dołęzka

2C – Justyna Lipka

2D – Marcin Lenz

2E – Małgorzata Górak

2F – Sebastian Biesiada

3A – Mariusz Gromadzki

3B – Barbara Konieczna

3C – Izabela Semeniuk

3D – Elżbieta Centkowska

3E – Bożena Kwalewska

3F – Monika Karmasz

4A – Jarosław Darczuk

4B – Anna Wojtiuk

4C – Joanna Ostrowska

4D – Renata Lenz (Magdalena Klimiuk)

4E – Bożena Kłoczewska

4F – Ireneusz Litwiniuk

 

Wpłaty  z tytułu

  • duplikatu legitymacji szkolnej
  • duplikatu świadectwa szkolnego
  • opłat za obiady

można dokonywać na rachunek bankowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8
numer konta:  91 1020 1260 0000 0102 0159 2419

 
 

Dodaj komentarz

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO