Rodzice

Wpłaty  z tytułu

  • duplikatu legitymacji szkolnej
  • duplikatu świadectwa szkolnego
  • opłat za obiady

można dokonywać na rachunek bankowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4

w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8

numer konta  41 1500 1331 1213 3004 3371 0000

 

Harmonogram zebrań:

13.09.2016 – spotkanie  z rodzicami uczniów klas I
03.11.2016 – spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas
12.01.2017 – spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas- informacja
o wynikach klasyfikacji w I semestrze
03.04.2017 – spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas
oraz informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych uczniów klas trzecich
30.05.2015 – spotkanie z rodzicami uczniów klas I i II oraz informacja
o przewidywanych ocenach niedostatecznych

Przydział klas:

I A (wychowawca p. Jarosław Darczuk)
I B (wychowawca p. Beata Samojluk)
I C (wychowawca p. Paweł Gawrysiuk)
I D (wychowawca p. Justyna Kaliszewska – Łodyga)
I E (wychowawca p. Ireneusz Litwiniuk)
I F (wychowawca p. Piotr Tymoszuk)

 

II A (wychowawca p. Renata Lenz)
II B (wychowawca p. Aleksandra Michaluk)
II C (wychowawca p. Bożena Kowalewska)
II D (wychowawca p. Justyna Lipka)
II E (wychowawca p. Bożena Kłoczewska)
II F (wychowawca p. Sebastian Biesiada)

III A (wychowawca p. Beata Kuzko)
III B (wychowawca p. Marcin Lenz)
III C (wychowawca p. Magdalena Nowosielska)
III D (wychowawca p. Elżbieta Centkowska)
III E (wychowawca p. Aneta Pszczoła – Dołęzka)
III F (wychowawca p. Katarzyna Kulicka)
Konto Rady Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica
BS Biała Podlaska
46 8025 0007 0012 7824 2000 0010

 

Prezentacja doktora Kierdaszuka o zagrożeniach zdrowotnych skierowaną dla rodziców:

Download (PPT, 1.38MB)

Dodaj komentarz