Rodzice

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w ZSO nr 4
w Białej Podlaskiej informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:

 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania p. Barbara Santus Gabinet pielęgniarki mieści się na parterze w segmencie B, pokój 35  w budynku ZSO nr 4 w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 8.Pielęgniarka pracuje w godzinach:
  poniedziałek: 10.00-15.00
  w pozostałe dni tygodnia od 07.30 do 13.00.
 1. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje dr Anna Bedlińska z asystentką Ewą Oniszczuk w Gabinecie Filialnym na I piętrze w segmencie B, pokój 47, w budynku ZSO nr 4  Akademicka 8.Gabinet stomatologiczny jest czynny w godzinach:
  poniedziałek –czwartek od 07.00 do 13.00
  w piątek od 07.00 do 12.00

Rodzice wyrażają pisemną zgodę na objęcie dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną.

W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie sprzeciwu od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.

Ubezpieczenie

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów:

Zakres ubezpieczenia

Konto Rady Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcącym
im. Stanisława Staszica BS Biała Podlaska
46 8025 0007 0012 7824 2000 0010

Harmonogram zebrań:

11.09.2020r.
Spotkanie z rodzicami. Wykład.

06.11.2020r.
Spotkanie z rodzicami –  informacja o ocenach.  – ODWOŁANE 

19.11.2020 r. godz. 17:00 Zebranie on-line.

28.01.2021 r.
Zebranie informacyjne dla rodziców.

30.03.2021 r. 
Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów wszystkich klas.  Poinformowanie rodziców uczniów klas trzecich o zagrożeniach oceną niedostateczną.

31.05.2021 r.
Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich.

Przydział klas:

1A – Mariusz Gromadzki

1B – Barbara Konieczna

1C – Izabela Semeniuk

1D – Elżbieta Centkowska

1E – Bożena Kwalewska

1F – Monika Karmasz

2A – Jarosław Darczuk

2B – Sylwia Kryńska – Kawka

2C – Joanna Ostrowska / Beata Kuzko

2D – Magdalena Klimiuk

2E – Bożena Kłoczewska

2F – Ireneusz Litwiniuk

2Ag – Agnieszka Potocka

2Bg – Katarzyna Michałowska – Weiner

2Cg – Krzysztof Oleksiuk

2Dg – Paweł Gawrysiuk

3a – Renata Lenz                         sala 38

3b – Małgorzata Bierczyńska Osuch     sala 75

3c – Małgorzata Górak                           sala 76

3d – Magdalena Nowosielska                sala 65

3e – Aneta Pszczoła Dołęzka                 sala 48

3f  – Sebastian Biesiada                          sala 74

Wpłaty  z tytułu

 • duplikatu legitymacji szkolnej
 • duplikatu świadectwa szkolnego
 • opłat za obiady

można dokonywać na rachunek bankowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8
numer konta:  91 1020 1260 0000 0102 0159 2419

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA: zobacz

Ważne instytucje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24, Biała Podlaska
tel. 83 343 85 37, 83 341 64 56
fax 83 343 85 37
e-mail mopsbp@wp.pl lub katarzyna.sadownik@mops-bialapodlaska.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Waryńskiego 3, Biała Podlaska
tel. 83 341 64 36, 83 341 64 37
e-mail pppbp@op.pl

Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin oraz Osób Uwikłanych w Przemoc w Rodzinie
ul. Stacyjna 6, Biała Podlaska
tel: 83 344 47 32

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „TERAPIA A” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białej Podlaskiej
ul. Stacyjna 6, Biała Podlaska
tel. 83 342 81 84, 83 342 81 73

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia Psychicznego
ul. Janowska 17, Biała Podlaska
tel.: 83 344 51 50

Komenda Miejska Policji
ul. Plac Wojska Polskiego 23, Biała Podlaska
tel. centrala 83 344 81 00, dyżurny 83 344 83 00, tel. zaufania 83 344 84 84
fax 83 344 82 71

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 20-22, Biała Podlaska
tel. 83 311 10 95
fax 83 342 08 40

Prokuratura Okręgowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w siedzibą w Białej Podlaskiej
ul. Piłsudskiego 5/7, Biała Podlaska
tel. 83 343 28 86
fax 83 344 01 66
e-mail ozbpd@prokuratura.lublin.pl

Dodatkowe materiały:

Prezentacja doktora Kierdaszuka o zagrożeniach zdrowotnych skierowaną dla rodziców:

[gview file=”http://staszic.kylos.pl/wp/wp-content/uploads/2014/02/Profilaktyka-prozdrowotna.ppt”]

Dodaj komentarz

Linki

https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialapodlaska/

 

 

Ligi przedmiotowe

Projekty

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO