MATURA

Matura-2023


Informacje dotyczące matury:

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015
obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023:

Ten blok zawiera nieoczekiwaną lub niepoprawną treść.RozwiążPrzekształć na kod HTML

EM 2023 Informacja P2 aktualizacja.pdf (oke.krakow.pl)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku:

20220819 E8_EM 2023 Komunikat o harmonogramie.pdf (oke.krakow.pl)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023:

20220819 EM 2023 Komunikat o dostosowaniach.pdf (oke.krakow.pl)

Komunikat dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej
z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku:

20220819 E8_EM 2023 Komunikat o przyborach.pdf (oke.krakow.pl)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2023:

20220819 EM 2023 Komunikat o egzaminie z informatyki.pdf (oke.krakow.pl)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2021 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2023:

EM Komunikat o egzaminie ustnym z języka polskiego_Formuła 2023.pdf (cke.gov.pl)

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO