Doradztwo zawodowe

DORADZTWO FILMY
 1.Przymiarka do wyboru zawodu
https://www.youtube.com/watch?v=KrC8g5sBGfg&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=8
2.Zawody- co warto o nich wiedzieć
https://www.youtube.com/watch?v=6TYKpA64ouc&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=10
3.Motywacja- co to jest i po co?
https://www.youtube.com/watch?v=6TYKpA64ouc&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=10
4.Jakim jestem?
https://www.youtube.com/watch?v=4gp_EQ7F_bo&list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx&index=5
5. ZAWODY PRZYSZŁOŚCI
https://www.youtube.com/watch?v=xSSZ62r4lok&t=147s
6.KREATYWNOŚĆ – NAJBARDZIEJ POŻĄDANA UMIEJĘTNOŚĆ
https://www.youtube.com/watch?v=EnXAx1_y4Wk

BAROMETR ZAWODÓW LINK:
 https://barometrzawodow.pl

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ W SZEŚCIU KROKACH:
https://zarobki.pracuj.pl/porady-zarobkowe/stworz-sciezke-kariery-zawodowej-w-6-krokach/

Od wielu lat jesteśmy świadkami  zmian, które dokonują przeobrażenia i zmiany we współczesnym systemie edukacji. W dzisiejszych czasach podstawową rolą każdej placówki oświatowej jest zapewnienie i umożliwienie wszystkim członkom społeczeństwa nabycie kompetencji, które w elastyczny sposób umożliwią dostosowanie się do owych zmian. Podstawową rolą szkoły jest stworzenie uczniom środowiska, gdzie uczniowie  będą mogli nabywać oraz rozwijać swoje umiejętności, a także spełniać się w nowej roli ucznia i odczuwać satysfakcję z przyswajania wiedzy. Niezwykle istotnym jest również przekazanie młodym ludziom wiedzy  niezbędnej do  dokonywania wyboru  zawodu  oraz uświadomienia im wagi tej decyzji, która w wielu przypadkach  rzutuje na ich dalszą  przyszłość. W ostatnich latach możemy zaobserwować, iż niezwykle dużą rolę w placówce oświatowej odgrywa osoba szkolnego doradcy zawodowego.

Wybór zawodu ma charakter szczególny, ponieważ może warunkować duży sukces lub też spektakularną porażkę w przyszłości. Młodzi ludzie nie spieszą się do szybkiego wytyczania azymutu swej drogi zawodowej a dosyć często widzą w niej tylko liczne przeszkody. W dzisiejszych czasach praca jest jedną z podstawowych form aktywności człowieka i towarzyszy mu przez całe życie. Stanowi  źródło  środków, które zapewniają utrzymanie i możliwość zaspakajania potrzeb, ale także daje poczucie wartości, stwarza szanse na realizację planów i celów życiowych.Wybór zawodu nie może być traktowany jednorazowo. Jest to proces długotrwały, który rozpoczyna się już w dzieciństwie i trwa przez całe życie. Obecny rynek pracy jest niezwykle dynamiczny i wymusza na młodych ludziach kilkukrotną zmianę profesji. Wielu uczniów szkół średnich niezwykle często decyduje o swoim życiu zawodowym w sposób przypadkowy i nieprzemyślany. Zmiany na rynku pracy, pojawienie się nowych zawodów oraz istniejące bezrobocie wymaga od dzisiejszych absolwentów szkół umiejętnego planowania własnej kariery zawodowej, dużej mobilności i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

ZAPOTRZEBOWANIE  NA ZAWODY 2020-2030 

Branża medyczna
Patrząc z perspektywy zmian demograficznych w Europie, czyli starzenia się naszego społeczeństwa, interesującymi zawodami, w których na pewno nie zabraknie pracy, a wynagrodzenia będą rosły, jest szeroko pojęta branża medyczna. Na podstawie dostępnych badań oraz prognoz jest niemal pewne zwiększenie zapotrzebowania na personel o co najmniej 10% w skali kolejnego dziesięciolecia, oraz 25% w kolejnych 30 latach, patrząc przez pryzmat jedynie krajów europejskich. Dotyczy to całego spektrum stanowisk: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, trenerów, ratowników medycznych, opiekunów osób starszych, czy dietetyków. – mówi Piotr Matan, National Key Account and BPO Development Manager, Trenkwalder

Inżynierowie odnawialnych źródeł energii
Według statystyk w USA, w latach 2016 – 2026 zapotrzebowanie na inżynierów specjalizujących się w fotowoltaice zwiększy się o 115%, a w energii wiatrowej o 95%. Te zmiany dotyczyć będą większości krajów, tym mocniej, im większy nacisk będzie kładziony na pozyskiwanie energii .W Polsce w tym momencie są to specjalizacje niszowe, ale w perspektywie najbliższych lat powinno się to zmieniać.

Robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani
Wśród 10 stanowisk, na które najtrudniej zrekrutować obecnie pracowników (przedstawionych w raporcie Trenkwalder „Rynek pracy oczami pracodawców. Efektywność i plany rekrutacyjnej na drugą połowę 2019”), pracodawcy wskazali takie jak: operator maszyn, elektryk i elektromechanik, operator wózka widłowego, pracownik produkcji, magazynier.

Zawody, które jeszcze nie istnieją
Osoby, które dopiero zaczynają studia, mają prawo czuć się niepewnie. Wielu zawodów, które będą poszukiwane za kilka lat, jeszcze nawet nie ma. Tę sytuację przeżywają już na rynku rekruterzy, którzy otrzymują zlecenia na znalezienie Świętego Graala.
Faktycznie, zdarzają nam się rekrutacje na stanowiska, do których nie przygotowuje jeszcze żadna szkoła ani kurs. Są one związane najczęściej z zastosowaniem zaawansowanych technologii lub obsługą nowoczesnych, często niszowych maszyn i urządzeń. Dla przykładu, dla branży mediowej rekrutowaliśmy kilka lat temu specjalistę ds. programmatic. Wówczas była to nowość i specjalistów spełniających wymagania było w Polsce naprawdę niewielu. – wspomina Piotr Matan z Trenkwalder.W jakich branżach być na bieżąco by móc szybko wskoczyć w niszowy zawód? Zdecydowanie wiele nowych zawodów będzie się pojawiać w obszarze technologii, czy – tak jak mówi ekspert – nowych maszyn. Jeszcze kilka lat temu nikt nie myślał, że będzie można żyć z planowanie obiektów do drukarek 3D czy ładowania hulajnóg elektrycznych, a dziś okazuje się, że jest to całkiem możliwe.
Kolejną niszą jest e-biznes oraz cały świat reklamy i marketingu, który wpływa na zwiększenie konsumpcji. Z drugiej strony mamy zaś ruchy typu no-waste czy wzrost zainteresowania ekonomią społeczną, które na pewno wygenerują kilka nowych zawodów – w sumie przecież nawet kierowca Ubera to zawód, który powstał w wyniku wzrostu popularności shared economy.Na koniec warto wspomnieć o branży szeroko pojętej rozrywki – zwłaszcza tej, kierowanej do osób w wieku średnim i starszym. Jesteśmy coraz starszym i coraz bardziej znudzonym społeczeństwem, a to zwiększa zapotrzebowanie na alternatywne metody spędzania czasu (np. kreator rzeczywistości wirtualnej).

A co z IT? Umiejętności cyfrowe w przyszłości
Obecnie bycie programistą (zwłaszcza dobrym i z doświadczeniem) jest na całym świecie gwarantem dobrej pracy. Zapotrzebowanie na programistów rośnie i nic raczej tego trendu nie zakłóci. W wielu krajach zatem wprowadza się umiejętności cyfrowe i programowanie do programu edukacji już od najmłodszych, nawet przedszkolnych lat. W Polsce informatyka jest przedmiotem obowiązkowym. Niestety w bardzo małej ilości godzin (1 tygodniowo).
Dla tych dzieci umiejętność programowania nie będzie zatem dziedziną, w której wiedzę zdobywają na studiach, lecz czymś tak podstawowym, jak dla dzisiejszej młodzieży jest pisanie na klawiaturze. Coś, co obecnie jest rzadkie i gwarantuje sukces, w przyszłości może być po prostu powszechne i nikt nawet nie będzie uznawał posiadania tych umiejętności za jakiś szczególny wyczyn – tak, jak dziś nikt już nie wpisuje w CV tego, że umie czytać i pisać.


Kompetencje, na które warto stawiać
Według World Economic Forum aż 65% dzisiejszych uczniów szkoły podstawowej będzie pracowało w zawodzie, który jeszcze nie istnieje. Jeśli nie wiadomo, czego się uczyć, by dysponować odpowiednią wiedzą w przyszłości, to na co stawiać powinni młodzi ludzie?
Ekspert Trenkwalder uważa, że na kompetencje miękkie:
Obok umiejętności cyfrowych i technicznych, związanych z rozwojem nowoczesnych technologii, niezwykle ważne staną się umiejętności miękkie. To jest coś, w czym robot nie zastąpi człowieka. Kilka lat temu Światowe Forum Ekonomiczne zdefiniowało listę tych umiejętności i uznało, że w najbliższych latach będą one kluczowe na rynku pracy. Są to: kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie ludźmi, współpraca, inteligencja emocjonalna, wnioskowanie i podejmowanie decyzji, negocjacje i elastyczność poznawcza. Polecam obecnym uczniom i studentom, aby już teraz rozwijali te kompetencje, angażując się w działalność organizacji studenckich, biorąc udział stażach, wymianach, czy akcjach społecznych.

ZAWÓD: PILOT WOJSKOWY

Zawód pilota, w szczególności wojskowego, jest profesją szczególną. Wysokie predyspozycje fizyczne i psychiczne, kosztowna nauka związana z opanowaniem sztuki pilotażu, praca w warunkach niespotykanych w innych zawodach sprawiają, że jest on dość zamknięty i dostępny dla wybranych. Jest zatem marzeniem wielu młodych Polaków. Współczesny pilot musi prezentować wysoki poziom umiejętności specjalistycznych, zwłaszcza radzenia sobie w sytuacjach szczególnych, oraz wiedzy specjalistycznej, adekwatnej do wykonywanych obowiązków. Powinien biegle władać minimum jednym językiem obcym – najlepiej angielskim – oraz prezentować wysoki poziom wiedzy informatycznej. Inne cechy osobowo-zawodowe pilota to odpowiednio wysoki poziom sprawności w zakresie podejmowania decyzji, szybkości spostrzegania orientacji przestrzennej, sprawność fizyczna oraz duża odporność psychiczna na stres. Zarówno pilot wojskowy, jak i cywilny musi być zrównoważony emocjonalnie oraz prezentować wyższy od przeciętnego poziom intelektualny i sprawność poznawczą, przejawiającą się głównie w takich cechach, jak uwaga, myślenie, dobra pamięć wzrokowa i słuchowa. Wiele informacji  o tym zawodzie przedstawił   nam  płk dypl. pil. Wiesław Sokołowski.

ZAWÓD: ŻOŁNIERZ

Żołnierzem zawodowym jest osoba na stałe lub czasowo zaangażowana przez armię do służby lub współpracy. Może nim być zarówno żołnierz niższy rangą, ale i podoficer czy oficer. Kiedyś wybór kariery w wojsku oznaczał związanie się z armią na całe życie, najczęściej tuż po maturze lub jeszcze przed nią. Coraz częściej do wojska trafia się jednak inaczej: absolwenci studiów cywilnych przychodzą do armii, żeby znaleźć tam stabilizację i możliwości rozwoju. Armia nieustannie cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym i prestiżem. Dzięki rozluźnieniu wojskowych rygorów stała się częścią społeczeństwa, nie zaś tajemniczym, odrębnym światem. Dobrze wykształcony wojskowy jest dziś cenionym współpracownikiem w wielu firmach, np. jako specjalista ochrony, informatyk czy lekarz. Kandydatów do armii przyciąga wiele czynników. Najważniejsze z nich to: stabilizacja życiowa, przywileje socjalne, pewność awansu, kontakt z najnowszą technologią. Przyszłych oficerów może czekać nawet kariera międzynarodowa (NATO, misje pokojowe).

ZAWÓD: LEŚNIK.

Aby zostać leśniczym trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje. Wymagane jest minimum średnie wykształcenie. Może to być technikum leśne. Po ukończeniu szkoły absolwenci muszą odbyć roczny staż w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, pod koniec którego podchodzą do egzaminu. Składa się on między innymi z zagadnień dotyczących przepisów prawnych, ochrony środowiska oraz zasad i sposobów zarządzania mieniem Skarbu Państwa (taki statut mają bowiem Lasy Państwowe). Następnie należy złożyć zaświadczenie, które upoważnia do ubiegania się o pracę w jednostkach Lasów Państwowych. Trzeba także zdać kolejny egzamin do służby leśnej. Coraz częściej oczekuje się od kandydatów wyższego wykształcenia. Specjalne studia można znaleźć na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu czy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studenci muszą się zmierzyć z takimi przedmiotami jak: matematyka, chemia, podstawy informatyki, zoologia, botanika, historia oraz propedeutyka (wiadomości wprowadzające do jakiejś dziedziny) leśnictwa.

  PRZYDATNE STRONY.

Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Na stronie zawarte są aktualne informacje o polityce edukacyjnej w Polsce, w tym regulacje prawne, wiadomości o kształceniu zawodowym.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na stronie można znaleźć rzetelne i aktualizowane na bieżąco informacje na temat kierunków studiów w Polsce. Portal należy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Przygotowuje i przeprowadza zewnętrze egzaminy potwierdzające określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje na poziomie gimnazjalnym, maturalnym, a także egzaminy zawodowe. Częścią systemu egzaminów zewnętrznych są też okręgowe komisje egzaminacyjne.

Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego  Systemu Kwalifikacji.

Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12 maja 2016 r. został utworzony Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W jego skład wchodzi dziesięciu ministrów resortowych, a ponadto minister w Kancelarii Premiera. Zespołowi przewodniczy Minister Edukacji Narodowej. Zespół monitoruje proces wdrażania oraz funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który ma być spójny z założeniami, na których oparte są ramy kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej. Informacje o pracy zespołu znajdują się na portalu ZSK.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na stronie można znaleźć informacje dotyczące rynku pracy, prawa pracy czy opieki społecznej. Serwis zawiera również wiadomości z zakresu funduszy europejskich oraz aktualnych działań MPiPS.

Związek Rzemiosła Polskiego.

Informacje z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych, kształcenia zawodowego i nauczaniu zawodu.

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy.

Na stronach  można znaleźć przydane informacje dotyczące edukacji i pracy młodzieży do 25. roku życia, w tym porady, jak zdobyć pierwszą pracę, a także wiadomości na temat projektów obywatelskich i szkoleniowych. Na stronie przekierowanie do portali wojewódzkich OHP.

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor IVLO