LOGI.KOM

Wydział Humanistyczny oraz Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

realizuje  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się.

Trwa rekrutacja. Informacje s. 66 – p. Beata Samojluk

https://www.umcs.pl/pl/rekrutacja,12947.htm

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer umowy:  POWR.03.01.00-00-EF22/16 z dnia 12.01.2017 r.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych, związanych z logiką i heurystyką, poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem poprzez udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego w fakultatywnych zajęciach z zakresu edukacji filozoficznej realizowanych w formie kursów edukacyjnych.

 

W ramach projektu odbędą się  zajęcia fakultatywne  z zakresu edukacji filozoficznej w formie kursu edukacyjnego realizowane w pięciu modułach tworzących ciąg wzajemnie uzupełniających się zagadnień logiczno-heurystycznych oraz komunikacyjno-retorycznych.

Okres realizacji projektu:
od 01.08.2017 do 30.06.2019

Wartość projektu:
90 493,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
76 268,13 PLN

Linki

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO

Linki

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO