Drzwi Otwarte UMCS

9 marca odbyły się Drzwi Otwarte UMCS, czyli jedno z największych wydarzeń skierowanych do kandydatów na studia. Podczas imprezy  uczniowie Naszego liceum  mogli się przekonać, jak studiuje się na UMCS i dlaczego warto stać się częścią właśnie tej społeczności akademickiej.

Spośród bogatej oferty programu Drzwi Otwartych UMCS szczególnym zainteresowaniem, wśród uczniów, cieszyły się warsztaty i prelekcje  w obszarze nauczania języka rosyjskiego i niemieckiego, wystąpienia kół naukowych, spotkania z wykładowcami, spacer po Instytucie i Wydziale ze studentkami ambasadorkami.

Szczególnie serdecznie przywitano Nas jako szkołę patronacką w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS. Podczas spotkania uczniowie nie tylko poznali bogatą ofertę dydaktyczną Instytutu, ale również mieli okazję do rozmowy z wykładowcami i studentami. W dalszej części imprezy studentki z kół naukowych przybliżyły uczniom zalety studiowania w IFS i możliwości rozwoju dla studenta rusycystyki, bałkanistyki i ukrainistyki: „Studia semestralne w Bułgarii”, „Studenckie wojaże po Rosji”, „Koło naukowe okiem studenta ukrainistyki”.  „Białoruś. Bliżej niż myślisz” to z kolei tytuł prezentacji dr hab. Jadwigi Kozłowskiej-Dody i dr Natalii Rusieckiej z Zakładu Białorutenistyki i Bułgarystyki. Punktem programu zamykającym DO były kreatywne warsztaty słowiańskich kukiełek i marteniczek.  Równie ciekawe atrakcje zapewniono Naszym licealistom w Instytucie Germanistyki. Zgodnie z programem Drzwi Otwartych uczniowie wzięli udział w warsztatwach z omówieniem oraz praktycznymi ćwiczeniami i pokazem tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego prowadzonych przez  dr Wieńczysława Niemirowskiego. Następnie udaliśmy się  na przedstawienie teatralne “Ach, du lieber Himmel” oraz  warsztaty bajkowe  w języku niemieckim przygotowane przez Koło Naukowe Germanistów. Zajęcia leksykalno-gramatyczne oparte na twórczości Braci Grimm okazały się być niezwykle ciekawymi dla naszych uczniów. Za aktywny udział w warsztatach licealiści zostali wyróżnieni nagrodami.

 

Opiekunami  podczas wyjazdu na Drzwi Otwarte UMCS były pani Barbara Konieczna oraz pani Sylwia Kryńska- Kawka.

Linki

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO

Linki

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:

Sponsor IVLO