Regulamin

zamieszczono 10.09.2013

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej do projektu “Szkoła większych szans”

czytaj regulamin