Praca

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

specjalisty ds. kadr (1 etat)

Kandydat na ww. stanowisko musi spełniać następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • minimalne wymagania kwalifikacyjne:
   wyksztalcenie wyższe — staż pracy 2 lata,
   wyksztalcenie średnie — staż pracy 3 lata.

Więcej informacji:

SKMBT_C35220816145800

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO