REKRUTACJA – ogłoszenie listy zakwalifikowanych oraz przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu 2022

22 lipca szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Informacja o zakwalifikowaniu będzie też widoczna w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu na konto.

22-28 lipca w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie szkoły przyjmowane będą od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • 2 podpisane z tyłu zdjęcia legitymacyjne,
  • deklarację wyboru drugiego języka (uczniowie wypełniają na miejscu).

Złożenie tych dokumentów w terminie stanowi potwierdzenie woli przyjęcia do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej.

Niezłożenie dokumentów we wskazanym terminie eliminuje kandydata z list przyjętych.

Uczniów przyjętych do klas pierwszych zapraszamy na spotkanie z wychowawcami w pierwszym dniu składania dokumentów 22.07.2022 r. (piątek) w godz. 10.00 – 12.00.

29 lipca szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Uczniowie przyjęci do klas pierwszych proszeni są o przesłanie na adres legitymacja.staszic@gmail.com  zdjęcia legitymacyjnego o rozmiarach 35x45mm, rozdzielczości 600dpi i wielkości do 5MB. W temacie wiadomości należy podać imię i nazwisko oraz klasę.

Ligi przedmiotowe

Warto zobaczyć:


 

 

 
 

 

 


Sponsor kursu j. angielskiego

Sponsor IVLO